Mesto 2016. 02. 04.

Defibrilačný prístroj na radnici

Mesto Komárno v januári 2016 nainštalovalo v budove radnice na prízemí na nám. gen. Klapku č. 1 mobilný defibrilačný prístroj.

Prvé jednania o možnosti zakúpenia prístrojov prebehli už pred 4 rokmi, plánovalo sa zakúpenie 3 kusov, po prehodnotení finančných možností však bol zakúpený len jeden kus.

Jedná sa o ľahko ovládateľný prístroj (štart – analýza – výboj), vybavený len jedným tlačidlom, ktorý komunikuje s obsluhou v slovenskom jazyku. Po umiestnení elektród na telo pacienta analyzuje srdcovú činnosť (dokáže vyhodnotiť 9000 diagnóz srdca), ak je potrebné tak vykoná defibrilačný výboj s presne stanovenou veľkosťou výboja. Medzi výbojmi je možné pacientovi podávať umelé dýchanie, prístroj o tom informuje obsluhu. Celý proces záchrany pacienta sa nahráva do internej pamäte prístroja a tieto údaje sa dajú následne stiahnuť a analyzovať v počítači. Prístroj dokáže detegovať aj kardiostimulátor.

Nakoľko sa v užšom centre mesta pohybuje pomerne veľký počet obyvateľov ako aj turistov, a nakoľko prístroj potrebuje vyškolenú obsluhu (mesto Komárno vyškolilo spolu 12 zamestnancov), vedenie mesta rozhodlo o umiestnení prístroja v budove radnice. V prípade potreby teda neváhajte a požiadajte informátora na vrátnici radnice o pomoc a potrebu použitia defibrilačného prístroja.

-Mesto Komárno-

Foto: ilustračné foto