Mesto 2023. 05. 29.

Deň detí v Komárne sa bude niesť v znamení pestrého programu

Mesto Komárno si pri príležitosti Dňa detí pripravilo pestrý program v centre mesta počas dní 2.-3. jún 2023.

V piatok 2. júna od 9:00 bude na Klapkovom námestí prebiehať Beh detí organizovaný Centrom voľného času v Komárne.

V sobotu 3. júna bude program nasledovný.

09.00 – 17.00 „Cestovanie v čase“ – výstava autíčok a vlakov, Podunajské múzeum – hlavná budova

10.00 – 17.00,  zmrzlina zadarmo, remeselnícke dielničky, maškrty, Mestský úrad v Komárne

10.00 – 17.00 Deň otvorených dverí na radnici, Klapkovo námestie

10.00 – 17.00, Nábor športu – hravý päťboj v podani Centrum voľného času v Komárne, Klapkovo námestie

14.00 – 14:45 – „Voda života“ – interaktívne predstavenie pre deti s Gyöngyi Écsi, Občianske združenie Villa Camarum, Námestie vedľa MsKS Béni Egressyho – javisko

15.30 – 16.15 –tanečný dom pre deti s Rékou Korpás, Marikou Horváth a Áronom Lakatosom, Námestie vedľa MsKS Béni Egressyho – javisko

15.00 – 15.45 –prezentácia hudobných nástrojov, tanca a výtvarného umenia v podaní ZUŠ Komárno, Námestie vedľa MsKS Béni Egressyho – javisko

14.00 – 17.00 –Hor sa do ríše rozprávok – ukážky ilustrácií rozprávok detí  v podaní ROS Komárno, MsKS Béni Egressyho – prízemie

14.15 – 15.15 – Disney-kvíz pre všetkých s Knižnicou Józsefa Szinnyeiho, Námestie pred MsKS Béni Egressyho

14.00 – 17.00 – interaktívny kútik detských kníh s Knižnicou Józsefa Szinnyeiho, Námestie pred MsKS Béni Egressyho

16.15 – 16.45 – hudba, spev a tanec v duchu folklóru s REBELMI, Námestie pred MsKS Béni Egressyho

Organizátor: Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho, Komárno

Spoluorganizátori:

  • Mestský úrad v Komárne
  • Podunajské múzeum
  • Centrum voľného času v Komárne
  • Základná umelecká škola v Komárne
  • Regionálne osvetové stredisko v Komárne
  • Folklórom motivovaný súbor Slovenskí rebeli
  • Knižnica Józsefa Szinnyeiho
  • Občianske združenie Villa Camarum

Viac info TU.