Mesto 2022. 05. 25.

Hľadáte pre svoje ratolesti dokonalý program pri príležitosti Dňa detí? Komárňanský rodinný piknik osvieži nedeľu

Mesto Komárno v spolupráci s jednotlivými organizáciami prichystalo dokonalý rodinný program pre rodiny s deťmi už počas nedele 29. mája. Program bude prebiehať počas celého dňa a na svoje si príde naozaj každý!

Program od ranných hodín bude prebiehať v Knižnici Józsefa Szinnyeiho na Palatínovej ulici:

 • 10:00 – 12:00 Kohútik a jeho diamantový pol grajciar
 • 15:00 – 17:00 rozprávka pre každého v podaní Katalin Holocsy a Dramaťák
 • 15:00 – 18:00 remeselníci na nádvorí Ghyczyho paláca
 • 16:00 – 18:00 interaktívna prezentácia knihy Nina a Emil

Centrum voľného času v Komárne prináša nasledovný program:

 • 14:00 – 15:00 dom hier
 • 15:00 – 16:00 remeselnícka dielňa
 • 16:00 – 17:00 maľovanie na tvár
 • 17:00 – 18:00 dom hier

Regionálne osvetové stredisko v Parku Anglia chystá poobedný program

 • 15:00 – 18:00 fotografovanie s deťmi

OZ Villa Camarum tiež uskutoční program v Anglia parku a na námestí vedľa MsKS

 • 14:00 – 18:00 drevené hračky a hojdačky
 • 15:00 – 16:00 Komarátsky detský festival

Reboot retro v Zichy-pont

 • 14:00 – 17:00 retro výstava počítačov

Mestský úrad v Komárne

 • 14:00 – 17:00 Deň otvorených dverí v hlavnej budove radnice

Základná umelecká škola v Komárne na Klapkovom námestí chystá

 • 14:00 – 18:00 interaktívna ukážka hudobných nástrojov
 • 15:00 – 17:00 ukážka výtvarníckej činnosti ZUŠ
 • 15:00 – 18:00 spoločný tanec a skúška kostýmov

MsKS Bény Egressyho v exteriéri na námestí vedľa hlavnej budovy odprezentuje

 • 14: 00 prezentácia činnosti umeleckých skupín
 • 14:30 rozprávkový kútik – Viktória Ráková Lakatos
 • 16:30 rozprávkový kútik – Dráfi Mátyás
 • 17:00 koncert pre deti s Attilom Zsapka a jeho priateľmi

Zdroj: Mesto Komárno