Blog 2013. 05. 07.

Deň otvorených dverí v Komárňanskej pevnosti

Po roku sa opäť pri Leopoldovej bráne stretla početná skupinka milovníkov komárňanskej pevnosti. Bolo veľmi potešujúce vidieť množstvo ľudí, ktorí sa rozhodli stráviť zmysluplne prvé májové poludnie a vybrali sa pozrieť najväčšiu zachovalú pevnosť v bývalej monarchii.

459099_502965379751904_1132195563_o

Mesto Komárno, ako vlastník Starej a Novej pevnosti – najstaršej súčasti rozsiahleho komárňanského pevnostného systému, sa rozhodlo opäť sprístupniť tieto jedinečné priestory všetkým záujemcom. To, že ich nebolo málo dokumentuje fakt, že sa počas dvoch vstupov zúčastnilo prehliadky dovedna 927 ľudí. 

Už krátko po desiatej hodine sa začala pri Leopoldovej bráne Novej pevnosti grupovať prvá malá skupinka nedočkavcov. Tá však postupne narastala a krátko pred jedenástou hodinou, prvým ohláseným vstupom, už pred bránou postávala vyše poltisícka nadšených ľudí. Bolo fascinujúce počuť množstvo rečí, ktorými ľudia hovorili. Okrem maďarčiny, či slovenčiny potešila najmä čeština z úst našich priateľov, českých turistov z Hradca Králové.

Organizátori ešte pred samotným vstupom predniesli základné inštrukcie týkajúce sa vstupu do objektu pevnosti. Dôležité bolo najmä upozornenie o havarijnom stave pevnosti, ostražitosť všetkých návštevníkov teda bola skutočne na mieste. Prejavu sa chopila najväčšia osobnosť výskumnej činnosti v pevnosti a riaditeľ neziskovej organizácie Pro castello, pán Ľudovít Gráfel, ktorý sa zároveň chopil sprevádzania najpočetnejšej skupiny návšteníkov.

Kompletnú fotogalériu si môžete pozrieť tu!

Zvládnuť dav návštevníkov nebolo jednoduché a tak sa pristúpilo k rozdeleniu všetkých ľudí do viacerých skupín, pričom každú z nich sprevádzal po objekte jeden z odborných sprievodcov aj s výkladom v maďarskom, či slovenskom jazyku. Aj keď u mnohých prevládli obavy, či sa vôbec do pevnosti vďaka veľkému záujmu dostanú, rad prišiel na všetkých a pred bránami nezostal stáť nikto.

Potom sme si už všetci užívali prehliadku tohto nádherného historického skvostu, i keď na jeho dnešnej podobe sa podpísal aj doterajší nezáujem. Zaujímavá prehliadka oboch objektov aj vďaka pútavému rozprávaniu sprievodcov ubehla ako voda. Napriek tomu sme si za hodinku a pol stihli pozrieť Leopoldovu bránu, Kasárenskú a Veliteľskú budovu v Novej pevnosti, Ferdinandovu bránu v Starej pevnosti, Nádvorie Starej pevnosti s časťou kazemát, malé nádvorie pevnosti, či pamiatky po našich sovietskych priateľoch, ktorí priestory obývali takmer dvadsať rokov do roku 1990.

Bolo tak skvelé vidieť v pevnosti toľko ľudí, ktorým naša pevnosť nie je ľahostajná. Je to vďaka pre nás všetkých, ktorí sa snažíme svetu ukázať krásy tejto jedinečnej vojenskej pamiatky, ktorá nemá v stredoeurópskom priestore obdoby. Je to dôkaz toho, že v tomto úsilí musíme naďalej pokračovať. A samozrejme, veľká vďaka patrí aj organizátorom vstupov a mestu Komárno, ktoré umožnili všetkým záujemcom prehliadku absolvovať zdarma a to s kvalitným odborným výkladom. Zostáva len veriť, že budúci rok sa nás stretne opäť viac a prekonáme tak rekord z roku 2013 – 927 ľudí.

TEXT: http://pevnost-komarno.sk