Kultúra 2018. 04. 06.

Deti Deťom 2018

Regionálne osvetové stredisko v Komárne realizovalo 23. marca 2018 v priestoroch MsKS v Komárne Mestskú súťažnú prehliadku DETI DEŤOM 2018. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Nesúťažne vystúpili DSZ Hviezdička pri MŠ Kapitánova, DSZ Slniečko pri MŠ Lodná a DSZ Malý námorníček pri MŠ Mieru v Komárne. V súťažnej časti sa predstavili štyri DSZ malých a tri DSZ veľkých. Na prehliadke sa zúčastnilo viac ako 300 detských spevákov.