Kultúra 2018. 04. 06.

Deti Deťom 2018

Regionálne osvetové stredisko v Komárne realizovalo 23. marca 2018 v priestoroch MsKS v Komárne Mestskú súťažnú prehliadku DETI DEŤOM 2018. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Nesúťažne vystúpili DSZ Hviezdička pri MŠ Kapitánova, DSZ Slniečko pri MŠ Lodná a DSZ Malý námorníček pri MŠ Mieru v Komárne. V súťažnej časti sa predstavili štyri DSZ malých a tri DSZ veľkých. Na prehliadke sa zúčastnilo viac ako 300 detských spevákov.

Deti deťom je súťažnou prehliadkou v oblasti zborového spevu detí, ktorou si jej účastníci zo všetkých typov škôl vytvárajú a upevňujú kultúru osobnosti moderného človeka. Účinkovanie v speváckom zbore vytvára priestor pre poslucháčsku bázu vážnej hudby a orientáciu na kultúrne a duchovné hodnoty. Možnosť súťažiť vytvára pocit spolupatričnosti a priestor na zdokonaľovanie sa. Pre pedagógov je ideálnym priestorom na realizáciu pedagogicko-výchovných cieľov.

Poslaním prehliadky je prehlbovať talent a vzťah k hudbe, k jej krásam a dlhoročným tradíciám.

V každej dobe aj v dnešnej, človek túži po peknej melódii, piesni, rozptýlení, ktoré ho odvádzajú od každodenného života. Práca v speváckom zbore a zborový spev je najkrajšia kolektívna disciplína, ktorá vychováva deti a mládež, cibrí talent, vkus, myslenie aj cítenie a rozvíja zmysel pre krásu. Cieľom prehliadky bolo podporiť tradíciu zborového spevu v meste Komárno.

Odborná porota pracovala v zložení Silvia Szalayová, Katarína Čupková a Jozef Kazán.

Prehliadka sa konanla aj vďaka finančnému prispeniu Mesta Komárno.

 

Výsledková listina

Nesúťažne vystúpili

DSZ Malý námorníček pri MŠ Mieru v Komárne

Dirigentka: Darina Czölderová

DSZ Slniečko pri MŠ Lodná v Komárne

Dirigentka: Oľga Egressyová

DSZ Hviezdička pri MŠ Kapitánova v Komárne

Dirigentka: Eva Kerepecká

 

Súťažné vystúpenia DSZ malých

Prvé pásmo s pochvalou poroty

DSZ malých Schola Mariana pri CSŠ Marianum s VJM v Komárne

Dirigentka: Mgr. Orsovics Yvette, PhD.

Prvé pásmo

DSZ malých pri MsKS a ZŠ s VJM Móra Jókaiho v Komárne

Dirigentka: Mgr. Annamária Pfeiferlik

Druhé pásmo

DSZ Škovránok pri ZŠ Pohraničná v Komárne

Dirigentka: Mgr. Alžbeta Kolláriková

Druhé pásmo

DSZ malých pri ZŠ s VJM Eötvösa v Komárne

Dirigentka: Mgr. Lýdia Poláková

 

Súťažné vystúpenia DSZ veľkých

Prvé pásmo

DSZ veľkých Schola Mariana pri CSŠ Marianum s VJM v Komárne

Dirigentka: Mgr. Orsovics Yvette, PhD.

 

Druhé pásmo

DSZ veľkých pri MsKS a ZŠ s VJM Móra Jókaiho v Komárne

Dirigentka: Mgr. Monika Juhász

Druhé pásmo

DSZ veľkých pri ZŠ s VJM Eötvösa v Komárne

Dirigent: Mgr. Eugen Siposs

 

 

Fotogaléria: