Kultúra 2020. 03. 05.

Deti deťom 2020

Regionálne osvetové stredisko pripravuje prehliadku detských a mládežníckych speváckych zborov mesta Komárno Deti deťom 2020, ktorá sa uskutoční dňa 2. apríla 2020 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska Béni Egressyho v Komárne.

Cieľom prehliadky je rozvíjanie tradícií zborového spevu. Podujatia sa môžu zúčastniť detské a mládežnícke spevácke zbory, ktoré pôsobia v meste Komárno. Poslaním prehliadky je prehlbovať vzťah k hudbe a jej krásam. Deti nadobudnú nové vedomosti a skúsenosti v zborovom speve.