Mesto 2014. 10. 17.

Deti deťom

Sme deviatačky zo Základnej školy na Rozmarínovej ulici v Komárne. Pomaličky  sa nám kráti čas, ktorý strávime v laviciach tejto školy, a tak s veľkým  potešením pokračujeme v projekte Deti deťom.

Ako najstaršie žiačky  sme sa rozhodli, že budeme navštevovať škôlkarov Materskej školy na Mederčskej ulici v Komárne. Každý mesiac máme na programe rôzne akcie, počas ktorých sa budeme s deťmi hrať, učiť ich rôzne hry a hlavne budúcich prváčikov trošku pobavíme a spestríme našim malým kamarátom posledný rok v škôlke. Tento rok sme už navštívili škôlkarov, ktorí sa nám predstavili a ukázali, ako šikovne si vedia napísať mená na záložky, ktoré sme im vyrobili. Detičky nám zaspievali pesničku, ktorú sa naučili a my sme im ukázali hry, ktoré sme sa v škôlke hrávali my. Deti boli šikovné a rýchlo pochopili pravidlá hry. Nielen my, ale aj naši škôlkari sa už tešíme  na ďalšie stretnutie. Na tomto milom projekte pracujú pod vedením pani učiteľky Mgr. Dariny Habarovej žiačky 9.A triedy: Barbora Masaryková, Diana Manyuczová, Martina Kristína Takáčová a Edina Do Vanová.