Značka: ZŠ Rozmarínová Komárno

Kultúra
Ekologické povedomie sa nedá kúpiť ani naordinovať – Rozmarínka pokračuje v rozbehnutej tradícii
Mesto
Halloween na Rozmarínke
Mesto
Deti deťom
Mesto
Rozmarínka spoznávala históriu Komárna
Mesto
Triedny výlet na Počúvadlo
Kultúra
Koncoročný piknik v ZŠ Rozmarínová v Komárne
Mesto
Rozmarínka na Odysei mysle
Mesto
Správanie je zrkadlo, v ktorom každý ukazuje svoju tvár…