Mesto 2014. 06. 20.

Rozmarínka spoznávala históriu Komárna

Vedeli ste, že prvý kostol v blízkosti dnešného Kostola sv. Ondreja postavil rád jezuitov? Alebo že sa v komárňanskej pevnosti narodil uhorský a český kráľ Ladislav V. Pohrobok? Žiaci Základnej školy na Rozmarínovej ulici v Komárne to už vedia.

Dňa 13.6.2014 sa totiž žiaci Rozmarínky zúčastnili zábavnej školskej súťaže, ktorá bola akýmsi zavŕšením aktivít spojených s celoročnou témou školy „Komárno – moje mesto“. Súťaž pripravili členovia Historického krúžku pre žiakov 6. – 8. ročníka, ktorí si zmerali svoje vedomosti z histórie nášho mesta a znalosti o komárňanských pamätihodnostiach či významných osobnostiach.

Na základe veršovaných indícií sa žiaci presúvali k jednotlivým stanovištiam rozmiestneným v centre mesta pri významných historických pamiatkach. Tam sa súťažiaci oboznamovali s historickými zaujímavosťami, lúštili číselné kódy, riešili krížovku či odkrývali významy latinských nápisov. Do cieľa sa podarilo trafiť všetkým súťažným družstvám a pre víťazov boli pripravené balíčky s tričkami, čiapkami nesúcimi farby mesta či inými propagačnými predmetmi, ktoré umožnia deťom získať ďalšie informácie o našom meste.

Ako mnohé iné akcie Rozmarínky v tomto školskom roku aj táto súťaž bola budovaná na zážitkovom učení, pretože deti spoznávali svoje regionálne dejiny v kontexte národných a svetových dejín prostredníctvom hľadania, objavovania a konštruovania poznatkov na základe vlastnej činnosti a skúsenosti v interakcii s učiteľom a spolužiakmi v kooperatívnom učení. A kooperáciu, schopnosť a nevyhnutnosť spolupracovať, môžeme považovať za akýsi bonus, ktorý táto súťaž priniesla.

Súťaž 22

Matúš Bolemant, 7.A, Mgr. Monika Melečkyová, ZŠ Rozmarínová