Kultúra 2015. 05. 07.

Ekologické povedomie sa nedá kúpiť ani naordinovať – Rozmarínka pokračuje v rozbehnutej tradícii

Už minulý rok sme si kládli otázky, akým spôsobom zvýšiť ekologické povedomie našich žiakov a zároveň zažiť niečo pekné. Spomínam si, ako som v minuloročnom článku upriamila pozornosť na bylinku rozmarín, ktorej názov nesie aj naša škola- voňavá Rozmarínka.

Nechce sa mi ani veriť, že už ubehol rok a Zelená vlna nám opäť pripomenula, že je čas zamyslieť sa nad životným prostredím. Názov akcie Zelená vlna Rozmarínky nevznikol náhodou. Zelená farba je symbolom prírody, nachádza sa v označeniach rôznych hnutí, ktoré prezentujú ekologické programy a zároveň je to farba nádeje. Keď sa rozhliadneme okolo seba, zbadáme, že nádej nestačí. Ekologické povedomie je potrebné pestovať od útleho veku. My učitelia si to veľmi dobre uvedomujeme, a preto sa na tejto vlne nesieme už druhý rok. Som súčasťou Rozmarínky a hoci nemám dvadsaťročnú pedagogickú prax, viem, že je v dnešnej dobe veľmi ťažké zaujať žiaka klasickou formou výučby.
Naša škola sa snaží prirodzene prepojiť vedomosti so zážitkom. Sme toho názoru, že žiak si veľa vecí zapamätá, keď má možnosť byť v centre diania, má možnosť byť súčasťou projektov. Interný celoškolský projekt Zelená vlna Rozmarínky ponúkol žiakom aj tento rok možnosť zvýšiť si ekologické povedomie, zabaviť sa, spoznať, preskúmať, vyhodnotiť. V priebehu dvoch mesiacov žiaci plnili čiastkové úlohy.
– Navštívili expozíciu Príroda Podunajska v Podunajskom múzeu v Komárne.
– Pešo, autobusom MHD či na bicykli absolvovali prírodovednú expedíciu do lužného lesa, kde v sprievode PaedDr. Csilly Dorotovičovej, zamestnankyne Podunajského múzea, preskúmali faunu, flóru a ekosystém lužného lesa.
– Z odpadového materiálu vytvorili kúsok spoločenstva lužného lesa na základe vlastnej skúsenosti z pozorovania– tzv. Recyklohranie.
Zapojili sa do ekologických literárno-výtvarných súťaží: Budimírske studničky, Súťaž o najkrajší list, Pohľadnica pre najdrahšieho človeka.
Spoznávali zvuky lesa prostredníctvom interaktívnej súťaže.
– Zapojili sa do brigády v meste.
– Spoznávali bylinky a ich účinky na zdravie človeka – vytvorili v každej triede svoju „bylinkovú zbierku“, robili o bylinkách prezentácie a besedovali s odborníkmi v tejto oblasti.
– Žiaci, rodičia, pedagógovia a priatelia školy sa zapojili do brigády v areáli školy, kde spoločnými silami vytvorili krásnu bylinkovú záhradu a zahájili projekt „Átrium plné života“.
– Žiaci mali možnosť vytvoriť s pomocou svojich rodičov a učiteľov návrh školskej záhrady pod názvom „Záhrada, ktorá učí“ podľa vlastnej predstavy, vychádzajúcej z reálnych možností školy.
– Všetky nazbierané a vytvorené exponáty sa v závere projektu stali súčasťou nevšednej výstavy pod názvom LUŽNÝ LES v priestoroch školy, ktorá je k dispozícii návštevníkom do konca školského roka 2014/2015.

Je máj a Zelená vlna Rozmarínky sa oficiálne skončila. Neriešime, či sme zmenili svet alebo či to všetko malo zmysel. Pozeráme sa na výsledok, ktorý je badateľný. Vieme, že úsilie, ktoré vynaložili žiaci, pedagógovia a rodičia, má svoj zmysel a skôr či neskôr sa dostavia aj výsledky. Nie dnes, možno nie zajtra… Rozmýšľať o časových priestoroch je veľmi tvrdohlavá predstava. Všetko je relatívne. Ani Einstein nerozmýšľal o budúcnosti – vedel, že príde veľmi skoro. Napriek tomu premýšľajme o budúcnosti nášho prostredia. Kto nepremýšľa, nemá žiadnu budúcnosť.
Nedá mi to a spätne sa vraciam k tomu, čo už bolo povedané minulý rok – história sa opakuje:
Ekologické povedomie sa nedá kúpiť ani naordinovať. Treba ho pestovať pomaly, jemne, so zmyslom pre detail. Nestačí sa pohoršovať nad neekologickým správaním a ísť ďalej. Možno stačí málo ako v rozprávke s dobrým koncom, ktorú si odpradávna medzi sebou šíria generácie. Možno stačí ukázať tomu mladšiemu, čo je správne a byť mu príkladom. My sme sa o to pokúsili a teraz len veríme, že ten správny kľúč k ochrane prírody nájde každý sám.

– Mgr. Jana Krajanová
ZŠ Rozmarínová ul.1 v Komárne –