Mix 2019. 07. 04.

Diskutovali o semafore na Alžbetinom moste

V mnohých prípadoch bol semafor problémom na konci Alžbetinho mostu v susednom Komárome, čo často viedlo k preťaženiu a dlhým radom vozidiel. V záujme riešenia tejto problematiky primátor Komárna Béla Keszegh inicioval stretnutie s príslušnými orgánmi za účasti polície z Komárna a Komáromu, Maďarskej správy ciest a predstaviteľov oboch samospráv.

Účastníci stretnutia sa zhodli na tom, že primárnym cieľom opatrení by mala byť bezpečnosť, pričom preťaženie Alžbetinho mosta vozidlami ovplyvňuje aj jeho technický stav.

Zriaďovateľ semafora objednal odbornú štúdiu zameranú na hustotu premávky a vypracovanie alternatívneho nastavenia. Na základe toho bude v blízkej budúcnosti zvýšené zelené časové pásmo o 30 percent pre tých, ktorí prichádzajú zo severu. Zmena je neustále oceňovaná pre jej vplyv na dopravu. Týka sa to predovšetkým chodcov prechádzajúcich po priechode a prichádzajúcich od stanice, ale ovplyvňuje aj hustotu premávky na ďalších križovatkách v Komárome.

Účastníci sa dohodli, že komárňanská mestská polícia bude monitorovať premávku prostredníctvom nainštalovaných kamier. Ak dôjde k zápche, semafor bude vypnutý na prechodné obdobie na základe policajného signálu. Vodiči majú možnosť ozvať sa na centrálnom telefónnom číslo mestskej polície 159.
Účastníci stretnutia považujú za potrebné hodnotiť situáciu priebežne, lebo intenzita premávky v lete a aj v nasledujúcich obdobiach nie je v rovnakých časových pásmach. Významný vplyv môže mať aj rozšírenie priemyselného parku v Komárome a odovzdanie nového Dunajského mosta.