Mesto 2020. 03. 04.

Vzniknú dva nové kruhové objazdy pri hraničnom priechode v Komárne

Zóna v okolí cesty I/64 na Alžbetinom ostrove sa dočká rekonštrukcie. Pribudnú dva kruhové objazdy a zmodernizujú sa priľahlé odstavné a parkovacie plochy. Úpravami prejde tiež vjazd do ulice Veľkodunajské nábrežie.

Poklepaním základného kameňa dňa 24. februára, ktorého sa zúčastnil aj minister dopravy a výstavby Árpád Érsek, si spoločnosť STRABAG prevzala stavenisko projektu „Dopravné stavebné riešenie bývalého colného priestoru na ceste I/64 v Komárne“. Rekonštruovaná zóna sa nachádza na Alžbetinom ostrove na južnom okraji mesta. Hlavným stavebným objektom je cesta I/64, ktorá tvorí medzištátne dopravné prepojenie medzi Slovenskom a Maďarskom. Predmetnú zónu dotvára priestor bývalej colnice s dopravnou plochou šírky približne 35 metrov a obojstranným chodníkom pre peších.

Nové riešenie počíta s vytvorením dvoch okružných križovatiek, ktoré zrekonštruovaný priestor ohraničia zo severnej, resp. južnej strany. Severná križovatka bude slúžiť na napojenie ťahu I/64 na ulicu Veľkodunajské nábrežie, zatiaľ čo druhý, južný, kruhový objazd, bude križovatka výjazdu z novovytvoreného parkoviska. Medzikrižovatkový úsek s dĺžkou 85 metrov sa využije na výstavbu, respektíve rekonštrukciu odstavných a parkovacích pruhov pre autobusy i osobné vozidlá.

Investor stavby, mesto Komárno, očakáva, že modernizácia zóny a zmena dopravného riešenia bude mať pozitívny vplyv na bezpečnosť premávky, keďže sa na tomto úseku cesty eliminujú priesečné kolízne body, zvýši plynulosť prejazdu a zníži sa jazdná rýchlosť. Minister Érsek po poklepaní základného kameňa povedal: „Som rád, že postupným realizovaním viacerých projektov na jednom mieste dokážeme zjednodušovať dopravu a zlepšujeme tým aj bezpečnosť vodičov.“

Aktuálne je projekt modernizácie priestoru v okolí bývalej colnice vo fáze príprav a začiatok samotných stavebných prác je naplánovaný na apríl. Ukončenie výstavby a odovzdanie zmodernizovanej zóny do užívania verejnosti prebehne v druhej polovici augusta.

(strabag.sk)