Mesto 2014. 11. 12.

Dôležité oznámenie mesta Komárno ohľadne volieb!

Mesto Komárno oznamuje občanom, že vzor hlasovacieho lístka, na ktorom boli zakrúžkovaní a hrubým písmom označení niektorí kandidáti do MZ, ktorý bol počas včerajšieho a dnešného dňa (11.-12.11.2014) distribuovaný do poštových schránok NIE JE PLATNÝM VZOROM a nebol vydaný mestom Komárno.

Preto žiadame občanov mesta Komárno, aby tento „VZOR Hlasovacieho lístka“ považovali za bezpredmetný. Zákon SNR č. 346/1990 Zb. vyhotovovanie vzoru hlasovacieho lístka NEUMOŽŇUJE!

(komarno.sk)

Vyjadrite svoj názor