Mesto 2021. 03. 30.

Elektronické samosčítanie obyvateľov sa onedlho skončí

Elektronické samosčítanie obyvateľov sa končí 31.3.2021. Preto neváhajte a využite možnosť sčítať sa elektronicky a pomôžte sčítať sa aj svojim blízkym doma, ak Vás o to požiadajú. V čase pandémie ochorenia COVID-19 je elektronické sčítanie obyvateľov Slovenska najbezpečnejšou formou ako pri sčítaní chrániť svoje zdravie aj zdravie ostatných.

Sčítací formulár je na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môžete aj cez mobilnú aplikáciu pod názvom SODB 2021, ktorá je dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Sčítanie obyvateľov je zo zákona povinnosťou každého občana.

Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt a obyvatelia tretích krajín, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca.

Pripravované asistované sčítanie, ktoré bude trvať práve 6 týždňov v termíne najskôr od 1.4.2021 je určené pre digitálne vylúčených obyvateľov ktorí sa nemôžu/nevedia sčítať sami ani za pomoci rodinných príslušníkov, či známych. Termín asistovaného sčítania bude závisieť aj od aktuálnej epidemiologickej situácie v regióne. V dobe asistovaného sčítania už nebude možné sa samosčítať!

Zdroj: Mesto Komárno