Mesto 2018. 04. 24.

Farmaceuti budú riešiť problémy liekov ovplyvňujúcich krvné zrážanie

Riešenie farmakoterapeutických problémov liekov ovplyvňujúcich krvné zrážanie bude hlavnou témou VII. Jarnej konferencie klinickej farmácie, ktorá sa uskutoční 25. mája na pôde Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne.

Odborné stretnutie lekárnikov a lekárov zastrešuje Sekcia klinickej farmácie Slovenskej farmaceutickej spoločnosti o. z., Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská lekárnická komora, Slovenská lekárska komora, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského Bratislava a Slovenská zdravotnícka univerzita.

Obsah edukačných prednášok je zostavený tak, aby smeroval k poznatkom o nových orálnych antikoagulanciách z rôznych pohľadov. V súvislosti s ústrednou témou zaznejú informácie z pohľadu klinického farmaceuta, neurológa, hematológa, nemocničného lekárnika, farmakológa a farmakogenetika. Odborný program tvoria edukačné prednášky, ktoré priblížia nové poznatky o liekových interakciách, o individuálnom pripravovaní liekov a podávaní liekov do sondy.

Zdravotníci dostanú možnosť absolvovať aj dva praktické workshopy. Na konferencii sa plánuje i s posterovou sekciou, priniesť by mala zaujímavé pohľady na jednotlivé časti z problematiky klinickej farmácie. „Naším cieľom je zabezpečiť účinnú, bezpečnú a efektívnu farmakoterapiu u každého hospitalizovaného pacienta,“ zhrnula prínos konferencie farmaceutka Hajnalka Komjáthy z komárňanskej nemocnice.

(tasr)