Mesto 2022. 12. 20.

Farmaceuti komárňanskej nemocnice dokážu pripraviť niektoré nedostatkové lieky

V posledných týždňoch sa stupňujú problémy s dostupnosťou niektorých liekov. Tento nedostatok pretrváva aj napriek snahe situáciu riešiť zo strany výrobcov, distribútorov a štátnych autorít. Problémom sú aj niektoré, v minulosti bežné voľnopredajné lieky. Výbornou správou pre pacientov je, že farmaceuti komárňanskej nemocnice dokážu niektoré momentálne nedostatkové lieky pripraviť vo forme individuálne pripravovaných liekov.

Kým v minulosti medzi nedostupné lieky patrili lieky používané prevažne v nemocniciach (napr. antimikrobiálne liečivá, anestetiká, cytostatiká), alebo lieky vydávané na lekársky predpis (napr. nízkomolekulárne heparíny a antimikrobiálne liečivá), v súčasnosti pacienti pociťujú výpadok aj bežných voľnopredajných liekov (čapíky pre deti na horúčku a bolesť, tablety na bolesť hrdla). Dôvody nedostupnosti liekov sú mnohokrát objektívne a nepredvídateľné. Ministerstvo zdravotníctva SR definovalo ako možnú príčinu dlhodobej či krátkodobej nedostupnosti liekov ako problémy vo výrobe resp. v logistike, reexport, neúčelné hromadenie liekov pacientmi, nárazovo zvýšený dopyt po niektorých typoch liekov aj z dôvodu mimoriadnej situácie. Zo strany MZ SR existuje niekoľko možností, ktorých cieľom je zabezpečiť dostupnosť liekov pre pacientov, napr. generická substitúcia, dovoz cudzojazyčných balení liekov, alebo súhlas o terapeutickom použití neregistrovaného lieku.

Nemocniční farmaceuti Nemocnice AGEL Komárno sa snažia svojimi odbornými vedomosťami, schopnosťami a entuziazmom pomáhať pacientom, aby mali dostupné lieky v čo najväčšej miere. „Pripravujeme niektoré nedostatkové  lieky vo forme individuálne pripravovaných liekov. Z oľnopredajných liekov, tzv. OTC sú to napríklad čapíky s obsahom paracetamolu a ibuprofénu pre deti, ďalej niektoré očné kvapky, napr. náhradu Ophtalmo-septonex int opo, alebo náhradu Imazol krémpasty. Z liekov dostupných na lekársky predpis pripravujeme čapíky s obsahom prednisonu, očné kvapky s obsahom homatropínu, povidónu a kapsuly s obsahom nitrofurantoínu, vankomycínu a iných. V súčasnosti pripravujeme vyše sto individuálne pripravovaných liekov takmer na dennej báze,“ hovorí vedúca farmaceutka Nemocnice AGEL Komárno PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD.

Okrem individuálne pripravovaných liekov nemocniční farmaceuti vynaložia obrovské úsilie, aby každý pacient dostal potrebný liek ako v nemocnici, tak aj na lekársky predpis v Lekárni pri nemocnici. Intenzívne komunikujú s výrobcami aj s distribučnými spoločnosťami na dennej báze, aby pacienti aktuálny výpadok liekov nepocítili. ,,Žiaľ, nie je možné každý vypadnutý liek nahradiť vo forme individuálne pripravovaných liekov,  ale pre pacienta robíme maximum, čo je v našich silách,“ dodáva H. Komjáthy.