Mix 2018. 06. 06.

Farmaceuti upozorňujú na lieky súvisiace so zrážanlivosťou krvi

Nemocnica Komárno, člen skupiny AGEL, spoluorganizovala medzinárodnú konferenciu klinickej farmácie. Podujatie zvýraznilo potreby farmaceutov priamo v regióne, do pozornosti sa dostali i problémy týkajúce každodennej praxe.  

Odborné stretnutie lekárnikov a lekárov pripravili Sekcia klinickej farmácie Slovenskej farmaceutickej spoločnosti o. z., Slovenská lekárska spoločnosti, Slovenská lekárnická komora, Slovenská lekárska komora, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského Bratislava a Slovenská zdravotnícka univerzita.

Hlavným cieľom podujatia bola  výmena priamych skúseností farmakoterapeutických problémov liekov ovplyvňujúcich krvné zrážanie.

„Za tému konferencie klinickej farmácie sme si zvolili aktuálnu tému, nakoľko veľa pacientov užíva lieky, ktoré ovplyvňujú zrážanie krvi. Liečba prináša benefity pre pacientov, ale má aj svoje riziká. Neustále získavanie nových informácií v tejto problematike vedie k optimálnej a bezpečnej terapii pre pacientov, pre ktorých je liečba, ktorá ovplyvňuje zrážanie krvi nevyhnutná,“ uviedla PharmDr. Mária Göböová PhD., klinická farmaceutka.

,,Racionálna farmakoterapia týmito liečivami, ku ktorej môžu prispieť klinickí farmaceuti v spolupráci s lekármi, môže znížiť prejavy nežiaducich účinkov liekov ako je krvácanie alebo zabrániť tromboembolizmu. Potešila ma podpora rozvoja klinickej farmácie manažmentom komárňanskej nemocnice, čo môže byť vzorom pre nemocnice pri hľadaní možnosti spolupráce klinických farmaceutov s lekármi pri zabezpečení účinnej, bezpečnej a ekonomicky únosnej terapie pre pacientov,“ dodala prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc. z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Účastníci ocenili zvolenú formu organizácie podujatia v podobe otvorených konfrontácií a workshopu, kedy výmena skúseností a podrobnejšie rozdiskutovanie niektorých problémov prinášajú hlbší prienik do celej problematiky.

,,Veľmi pozitívne hodnotím, že okrem lekárnikov prišli aj lekári, sestry a študenti farmaceutických fakúlt,“ doplnila na záver vedúca farmaceutka v Nemocnici Komárno PharmDr. Hajnalka Komjáthy PhD..