Kultúra 2017. 02. 08.

Hľadáme tých najlepších tanečníkov!

Regionálne osvetové stredisko v Komárne vyhlasuje prvý ročník okresnej postupovej súťaže moderného a módneho tanca COM-DANCE, ktorá sa bude konať 22. marca 2017 v priestoroch Domu Matice slovenskej v Komárne.

plagát-com-dance-2017_1

COM-DANCE je súťažou pre vekové kategórie MŠ, ZŠ, SŠ a dospelí s nadväznosťou na krajskú a následne celoštátnu súťaž.

Je určená pre kluby, krúžky, skupiny, kolektívy a sólistov moderného a módneho tanca okresu Komárno, ktorí nie sú členmi v žiadnej z tanečných organizácií ako je SZTŠ, IDO, SUTTS, AmaS.

Jednotlivci aj kolektívy okresu Komárno pravidelne získavajú ocenenia na tanečných súťažiach celoštátneho i medzinárodného charakteru. Preto chceme realizáciou súťaže aj my podporiť tento žáner u mladých neprofesionálnych tanečníkov. Chceme ich motivovať k tvorivej práci ako prostriedku voľnočasových aktivít detí a mládeže, motivovať choreografov k tvorivej a kolektívnej práci.

Súťaž umožní jedinečnú konfrontáciu tvorivých prístupov práce jednotlivcov, kolektívov i choreografov. Neprofesionálnym tanečníkom ponúka možnosť prezentovať originálne autorské choreografie pred odbornou porotou, a tiež príležitosť i priestor na vzájomné porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne.

Víťazi okresného kola postúpia na krajskú súťaž kde budú mať možnosť porovnať svoje choreografie s tanečníkmi celého Nitrianskeho kraja.

Uzávierka prihlášok je 28. februára 2017.

Viac informácií o súťaži, propozície a prihlášky nájdete tu:

http://www.ros-komarno.sk/products/com-dance-22-03-2017/