Kultúra 2023. 03. 08.

COM-DANCE opäť prilákal množstvo tanečníkov

Moderný tanec je prejav emócií, ktoré vyjadrujeme pohybmi, niekedy je to len ťažko opísateľný zážitok. Tento umelecký pohyb musí spĺňať nielen estetické kritériá a požiadavky, ale aj zákonitosti tanečnej techniky.

Regionálne osvetové stredisko v Komárne zorganizovalo šiesty ročník okresnej postupovej súťaže moderného a módneho tanca COM-DANCE, ktorá sa konala 3. marca 2023 v MsKS Béni Egressyho v Komárne. Zúčastnilo sa jej v rôznych tanečných štýloch viac ako 200 súťažiacich v kategóriách od predškolákov až po seniorov. Umenie a talent si medzi sebou zmerali školy, tanečné skupiny, či sólisti moderného a módneho tanca nášho okresu. Tanečníci, ktorí pravidelne získavajú ocenenia na tanečných súťažiach národného i medzinárodného charakteru, majú vďaka tejto súťaži možnosť prezentovať svoje umenie a talent aj v domácom prostredí. „Naším cieľom je motivovať tanečníkov ku kreatívnej práci ako prostriedku voľnočasových aktivít detí, mládeže, dospelých a choreografov k tvorivej práci.“

Súťaž sa uskutočnila aj vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia a Mesta Komárno.

Desať najvyššie ocenených choreografií bude okres Komárno reprezentovať na krajskej súťaži Tanečný kolotoč, ktorá sa uskutoční pod taktovkou Krajského osvetového strediska v Nitre 27.03.2023 v Mestskej športovej hale.

Foto: Viktória Bilka