Kultúra 2019. 01. 10.

Neprofesionálni tanečníci, zbystrite pozornosť!

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Komárne vyhlasujú 4. ročník okresnej súťaže moderného a módneho tanca COM-DANCE, ktorá sa bude konať 8. marca 2019 v priestoroch Domu Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno.

Cieľom súťaže je motivovať školy, tanečné kluby, krúžky, súbory, skupiny, kolektívy a sólistov k tvorivej práci ako zmysluplnému prostriedku voľnočasových aktivít detí a mládeže, motivovať choreografov k tvorivej a kolektívnej práci. Súťažná prehliadka choreografií umožní jedinečnú konfrontáciu tvorivých prístupov jednotlivých kolektívov a choreografov, metodicky usmerní a pomôže vedúcim a súťažiacim formou rozborového seminára. Súťaž je určená pre všetky kluby, skupiny, krúžky, kolektívy a sólistov moderného a módneho tanca okresu Komárno, ktorí nie sú členmi v žiadnej z tanečných organizácií ako je SZTŠ, IDO, SUTTS, AmaS a pre vekové kategórie MŠ, ZŠ, SŠ a dospelí.

Víťazi jednotlivých kategórií postúpia do krajského kola súťažného festivalu moderného a módneho tanca Tanečný kolotoč, ktorý sa bude konať 1. apríla 2019 a jeho organizátorom je Krajské osvetové stredisko v Nitre.

Prihlášku spolu s hudbou je potrebné zaslať do 8. februára 2019 na e-mail: chytilova.osveta@gmail.com, alebo osobne doručiť na adresu: Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Petőfiho 2, 945 01 Komárno.

Viac informácií o súťaži, propozície a prihlášky nájdete na oficiálnej stránke ROS v Komárne www.ros-komarno.sk, link tu:

https://www.ros-komarno.sk/products/a4-rocnik-com-dance/

Súťaž bude voľne prístupná verejnosti bez vyberania vstupného.