Kultúra 2024. 03. 01.

Výtvarné spektrum 2024 už tento piatok!

Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom vás srdečne pozýva na vyhodnotenie regionálneho kola 61. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2024. Hlavným partnerom a odborným garantom, ktorý podujatie finančne podporil je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Podujatie sa bude konať 1. marca 2024 v Zichyho paláci Podunajského múzea v Komárne – Duna Menti Múzeum, Komárom.

Rozborový seminár pre autorov o 16.00 hod.

Slávnostná vernisáž a odovzdávanie ocenení autorom o 17.00 hod.

Titulná foto: Angelika Kopják

Podporovateľom tohto článku je mesto Komárno