Región 2018. 07. 06.

Hurbanovský Beh šampiónov

V rámci Hurbanovských kultúrnych dní sa po prvýkrát konali bežecké preteky s názvom Hurbanovský Beh šampiónov. Beh bol organizovaný na podporu a propagáciu miestneho náučno-turistického chodníka hurbanovskými nadšencami behu a športu s organizačnou pomocou Občianskeho združenia Priatelia koní a westernu.

Organizátori si pre bežcov pripravili dve trate. Prvá viedla celou dĺžkou turistického chodníka a mala dĺžku 15 kilometrov. Druhá, kratšia trať, viedla len po Révayovskú pustatinu, kde sa otáčala pri imeľskom štrkovisku. Štart i cieľ ako aj  celé dianie pretekov bolo lokalizované pri hvezdárni, kde začína náučný chodník.

Ráno o 8:00 bola pre bežcov pripravená registrácia a pre ich sprievod a divákov darovanie krvi, zabezpečené vďaka Národnej transfúznej stanici Nové Zámky. Každý sa mohol občerstviť rannou kávou. Po registrácii  si bežci mohli vypočuť prednášku a dobré rady k bežeckej technike spojené s rozcvičkou,  ktorú viedol Milan Lalinský. Po rozcvičke už bolo všetko pripravené na štart. Dlhšia trať s názvom „Beh Alúvium“, bola odštartovaná pár minút po desiatej. Zároveň so 49 bežcami, ktorí mali pred sebou takmer 15 kilometrov, na trať vybehli aj  piati štafetári. Prví členovia štafety odbehli 9 kilometrov a v Martovciach si vymenili pomyselný štafetový kolík vo forme čipu na meranie času s druhým bežcom štafety, ktorý odbehol zvyšných 6 kilometrov.

Bežci mali k dispozícii tri občerstvovacie stanice s vodou, iontovým nápojom, či ovocím. Dobrovoľníci ich čakali pri imeľskom štrkovisku, na Abe a na hrádzi pri Martovciach. Pár minút po štarte „Behu Alúvium“ bol odštartovaný kratší beh, ktorý organizátori nazvali „Beh Révay“. Tento beh bol početnejší, na cieľovú pásku sa postavilo 79 bežcov. Nechýbali tu dievčatá, ženy, muži, juniori i seniori, oteckovia s deťmi, či celé rodiny. V štartovnom poli bežcov sme registrovali takmer 40 domácich bežcov z Hurbanova.

Nakoniec sa odštartoval takzvaný „Beh juniorov“, teda beh pre deti do desať rokov. Deti mali za úlohu prebehnúť 400 metrovú trať. Za odmenu si každé dieťa  odnieslo krásnu medailu a vecné ceny od sponzora. Po ich dobehnutí do cieľa už začali pribiehať najrýchlejší bežci z „Behu Révay“ a za pár minút aj z „Behu Alúvium“. Každý bežec po prebehnutí cieľa obdržal účastnícku medailu. Pre bežcov bolo v cieli pripravené bohaté občerstvenie vo forme zdravých zeleninových a strukovinových nátierok s chlebíkom, široký výber ovocia a zeleniny a v neposlednom rade chutné zdravé koláčiky.

Organizátori si vyslúžili kopec pochvalných slov lebo nátierky i koláče chutili a všetko bolo ladené vo farebnom i ekologickom duchu. Po občerstvení prebehla séria rozhovorov s najúspešnejšími bežcami, ale aj s organizátormi a v neposlednom rade s pani doktorkou z NTS v Nových Zámkoch, ktorá zúčastneným vysvetlila, prečo je darovanie krvi dôležité. Tento odber krvi  prebehol v jedinečných priestoroch múzea hvezdárne. Darcovia dostali rovnakú medailu ako bežci a ešte si mohli prezrieť výstavnú časť múzea ako aj náučné filmy o vesmíre a pochutiť si na rovnakom občerstvení s bežcami.

Šampiónom sa v sobotu teda stal každý bežec, darca krvi aj dobrovoľník. Po skončení programu prišlo k vyhláseniu výsledkov. Zo 139 bežcov, ktorí vybehli na trať, sa ocenili najlepší v absolútnom poradí aj vo všetkých vekových kategóriách. Spolu sa rozdalo 48 vecných cien.

Najrýchlejšie zabehol kratšiu trať Gabriel Boroš. Na druhom mieste dobehol Matúš Šajtidor, ktorému na krk dýchal tretí Miroslav Čerešňa. Medzi ženami bola najrýchlejšia Dana Janečková. Hlavnú kategóriu  sa podarilo vyhrať s veľkým náskokom Imrichovi Magyarovi. Za ním prišli do cieľa Roman Švarc a Miroslav Ozorák. Štafetový beh vyhrali bežci z Adidas runners, Gabriel Švajda a Dárius Major. Za nimi prišli do cieľa otec a dcéra František a Vivien Kľučkovci z Iže. Tretie miesto obsadili bratranci Hajtmanovci z Hurbanova. Všetci ocenení dostali diplomy a balíček s hodnotnými cenami od našich sponzorov.

Po vyhlásení výsledkov prebehlo žrebovanie tomboly so zaujímavými cenami. Takmer každý bežec vyhral nejakú peknú cenu. Projekt Revitalizácie hurbanovského náučno-turistického chodníka, ktorého súčasťou bolo aj toto bežecké podujatie finančne podporila Nitrianska komunitná nadácia v rámci 10. ročníka  grantového programu Tu sme doma.

Okrem Behu sa v projekte počíta s likvidáciou a odstránením čiernych skládok, ktorých je v okolitej prírode neúrekom, ďalej s revitalizáciou zničených informačných tabúľ na Abe a v Martovcich a zhotovením náučno-propagačných letákov. Predkladatelia projektu sú presvedčení, že krásy hurbanovskej prírody sú jedinečné a aj Hurbanovský Beh šampiónov prispel k jeho  zviditeľneniu a využitiu bežcami, cyklistami i turistami.

Týmto ďakujeme všetkým bežcom, darcom krvi, dobrovoľníkom a všetkým pomocníkom a sponzorom, ktorí prispeli k úspešnému priebehu tejto akcie a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

(Za organizátorov Behu: Matej Hamran)