Región Dél-komárom 2021. 07. 01.

„Inkubátorový“ dom v Komárome je hotový

Zariadenie, ktoré bolo teraz oficiálne odovzdané v priemyselnom parku Komárom, poskytuje predovšetkým infraštruktúru pre nové spoločnosti, píše komarom.hu. Na tlačovej konferencii povedali pár slov Czunyiné dr. Bertala Judit, primátor Attila Molnár a zástupca primátora János Czita.

Primátor zdôraznil, že práve odovzdaný inkubátorový dom môže nielen pomôcť spoločnostiam, ktoré k do mesta prichádzajú, ale v budúcnosti bude fungovať aj ako akési centrum rozvoja podnikania.

„O dom je stále veľmi silný záujem, ktorý, ako dúfame, sa v budúcnosti iba zvýši. Moji kolegovia a ja pracujeme na naplnení tohto zariadenia inováciami, pretože to znamená, že Komárom je pre spoločnosti atraktívny a čoraz atraktívnejší. Vznik nových spoločností a ich rozvoj znamená pre mesto nielen príliv daní, ale aj systém zliav zavedený pre obyvateľov Komáromu a udržanie miestneho ekonomického rozvoj. Vďaka výberovému konaniu umožňujúcemu výstavbu inkubátora sa nám podarilo vyriešiť aj odtok dažďovej vody priemyselného parku,“ povedal dr. Attila Molnár.

Czunyiné dr. Judit Bertalan zdôraznila, že vďaka zariadeniu je možné v priemyselnom parku Komárom realizovať niekoľko fór odborného vzdelávania a kariérnej orientácie a digitálna učebňa v inkubátorovom dome môže byť tiež dôležitým faktorom pre začínajúce spoločnosti.

„Poslaním moderného inkubátorového domu so širokým portfóliom služieb je v budúcnosti posilniť ekonomickú a sociálnu pozíciu Komáromu ako priemyselného znalostného centra. S pomocou vysoko kvalitnej práce, ktorá tu prebieha, možno v budúcnosti nájsť riešenia, ktoré môžu predstavovať alternatívu pre miestnu a regionálnu ekonomiku aj v prípade zmeny ekonomických trendov,“ uviedla poslankyňa za región.

Vyhotovenie inkubátora v Komárome

Prízemná budova bezbariérového inkubátora s takmer nulovou energetickou spotrebou je rozdelená na dve časti. Jeho celková podlahová plocha je asi 500 m², z toho 6 kancelárií, 1 3D dielňa, 1 kancelársky priestor, foyer-recepcia, 2 konferenčné miestnosti a k dispozícii je spoločenská a konferenčná miestnosť s kapacitou 100 osôb, ako aj servisné a technické miestnosti. V budove môže naraz pracovať asi 120 osôb (20 osôb v kanceláriách, 100 osôb v komunitnej a konferenčnej miestnosti).

V inkubátorovom dome je bezbariérové ​​parkovisko pre 12 automobilov a tiež nabíjacia stanica pre e-auto typu C.

Služby, ktoré plánuje poskytnúť inkubátor v Komárome:

  • kancelária
  • dielňa
  • technologické laboratórium
  • co-working office
  • iný komunitný priestor
  • zasadačka
  • komunitná a konferenčná miestnosť

Kto môže využiť inkubátor v maďarskom Komárome?

  • mikropodniky, malé a stredné podniky, ktoré už pôsobia v čase uvedenia inkubátora do prevádzky, ale ich história nie je dlhšia ako 3 roky od dátumu registrácie ;
  • prevádzkovanie malých a stredných podnikov plánujúcich založenie dcérskej spoločnosti ;
  • a priemyselné služby pre mikropodniky, malé a stredné podniky

KONTAKT:

2900, Komárom, Zemplén Géza u. 7135/12 hrsz.

economy@komarom.hu