Región 2020. 07. 30.

Iža dostane príspevok na zriadenie jaslí

V obci Iža vyrastú jasle. Na tento projekt prispelo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky schválilo nenávratný finančný príspevok vo výške 736 tisíc EUR na zriadenie detských jaslí v obci Iža.

Zdroj: Domin István