Mesto 2016. 10. 18.

Jesenné čistenie mesta

Mesto Komárno oznamuje občanom, že v období od 21. októbra do 7. novembra 2016 sa uskutoční jesenné čistenie mesta.

Odpad môžu obyvatelia ukladať do veľkorozmerných kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené na verejných priestranstvách v meste a v blízkosti záhradkárskych osád. Čistenie mesta sa uskutoční v dvoch etapách:
• v termíne od 21. októbra do 24. októbra 2016
Zastavaná časť mesta: Selyeho ul., Ul. gen. Klapku, Komenského ul., Damjanichova ul., Vnútorná okružná ul., Ul. stavbárov, Jazerná ul., Veľká jarková ul., Robotnícka ul., Ul. M. Čáka , Hlboká ul., Ul. mládeže, Gazdovská ul., Ul. 29. augusta , Košická ul., Mederčská ul., Okružná ul., Staničná ul., Ul. mieru, Ul. odborárov, Ul. budovateľská, Priemyselná ul., Ul. slobody, Handlovská ul., Prowazekova ul., Ul. zlatého muža, Ul. R. Seressa, Eötvösova ul., Ul. pohraničná, Dunajské nábrežie, Hradná ul., Potočná ul., Ul. G.Czuczora, Nová Stráž, Hadovce, Kava, Ďulov Dvor
• v termíne od 4. novembra do 7. novembra 2016
Záhradkárske osady mesta: Nová Stráž – záhradky, Pavel, Čerhát, Vadaš , Nová Osada, Harčáš, Šištag, Tehelňa, Ižianska cesta , Mŕtve rameno, Bašta IV.V.VI., Bratislavská cesta – záhradky, Selyeho ul.- záhradky, Orechový rad – záhradky, záhradky za Doprastavom, Malá Iža, Alžbetin ostrov
Odpad je možné uložiť aj v zberovom dvore na Harčášskej ceste. Prevádzková doba zberového dvora: pracovné dni okrem pondelka 10.00-18.00 hod., v sobotu 8.00-12.00 hod.
Umiestnenie odpadu mimo veľkorozmerných kontajnerov je zakázané!
Kontakty:
MsÚ Komárno: Ing. Sólymos, tel. 035/2851 362,
Clean City s.r.o.: p. Potáchová tel. 035/771 30 91

-Mesto Komárno-
Foto: ilustračné foto