Mesto 2010. 10. 13.

Jesenné čistenie mesta

Mesto Komárno oznamuje všetkým občanom, že v období 22. októbra  – 8. novembra  2010 sa uskutoční jesenné čistenie mesta!

Odpad môžu obyvatelia ukladať do veľkorozmerných kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené na verejných priestranstvách  a  v  blízkosti  záhradkárskych  osád. Čistenie mesta sa uskutoční v dvoch  etapách:

– v termíne od 22. októbra 2010  do 25. októbra 2010

Zastavaná časť mesta : Selyeho ul., Ul. gen. Klapku, Komenského ul., Damjanichova ul., Vnútorná okružná, Parná ul., Ul. stavbárov,, Jazerná ul., Veľká jarková, Robotnícka ul., ul. M.Čáka , Hľboká ul., Ul. mládeže, Gazdovská ul., Ul. 29. augusta , Košická ul., Mederčská ul.,  Okružná ul., Staničná ul., Ul.mieru, Ul. odborárov, Ul. budovateľská, Priemyselná ul., Ul.slobody, Handlovská ul., Prowazekova ul., Ul. zlatého muža, Ul.R.Seressa, Eötvösa ul., Ul. pohraničná, Dunajské nábr., Ul.K.Kacza, Hradná ul., Potočná ul., Ul. G.Czuczora, Nová Stráž, Hadovce, Kava, Ďulov Dvor..

– v termíne  od 5. novembra 2010  do  8. novembra 2010

Záhradkárske osady mesta : Nová Stráž – záhradky, Pavel, Čerhát, Vadaš , Nová Osada, Harčáš, Šištag, Ťehelňa, Ižianská cesta , Mŕtve rameno, Bašta IV.V.VI., Bratislavská cesta – záhradky, Selyeho ul.- záhradky, Orechový rad – záhradky, záhradky za Doprastavom, Malá Iža,  Alžbetin ostrov

Odpad je možné uložiť aj v zberovom dvore na Harčášskej ceste. Prevádzková doba zberového dvora: pracovné dni okrem pondelka  1000-1800 hod., v sobotu 800-1200 hod.

Umiestnenie odpadu mimo veľkorozmerných kontajnerov je zakázané!

Kontakt:  MsÚ Komárno:  Ing.Sólymos   tel. 2851 362
Clean City s.r.o. :  p. Potáchová  tel. 771 30 91