Šport 2015. 05. 26.

Kajakári s novým predsedom

Novým predsedom KKK sa stal majster sveta v K4 Masters.
Komárňanský športový klub Kajak & Kanoe Klub Komárno má od začiatku apríla nového predsedu. Po odstúpení Tibora Sóosa, ktorý bol vo vedení klubu od roku 1987, prevzal stoličku muža číslo jeden Ladislav Broczky.
Takmer tridsať rokov bol Tibor Soós vo vedení komárňanského kajakárskeho vodáckeho klubu. Po dlhoročnej práci aj na poste trénera, sa rozhodol podať demisiu. „Odstúpenie z postu predsedu klubu vo mne zrelo už dávnejšie. Cítim, že je potrebné odovzdať štafetu novej nastupujúcej generácii, ktorá bude zapálená pre túto náročnú prácu,“ povedal na margo svojho rozhodnutia.
Po odsúhlasení vzdania sa funkcie T. Soósa, pristúpili členovia klubu k voľbe nového predsedu. Za predsedu klubu zvolili jednohlasne Ladislava Broczkyho, ktorý v komárňanskom kajakovom klube vyrastal. V roku 2013 vybojoval v štvorkajaku s Marekom Ďurčom a Tiborom Bukovským a Ladislavom Ódorom zlato v kategórii K4 na tisímetrovej trati Svetových hier veteránov v Turíne.
Ako po svojom nástupe do funkcie poznamenal, byť predsedom Kajak & Kanoe klubu je pre neho obrovský záväzok. „Je to klub s dlhoročnou históriou. V Komárne ma rýchlostná kanoistika obrovskú popularitu a našťastie aj všeobecnú podporu,“ myslí si čerstvý predseda. Ako sám povedal, veľké zmeny zatiaľ v pláne nemá, najprv si musí ujasniť, v akom stave je klub a v akých podmienkach funguje. V každom prípade sa bude nové vedenie ďalej snažiť o napomáhanie športovej prípravy mládeže, umožnenie športovania všetkým vekovým skupinám, chceme spolupracovať so zainteresovanými štátnymi, samosprávnymi a inými záujmovými organizáciami. Zabezpečovať všeobecne prospešné doplnkové vzdelávanie detí a mládeže vrátane organizovania telesnej výchovy a športu.
Ako nový predseda poznamenal, Tibor Soós zanechal klub v dobrom stave. „Je obrovskou autoritou pre všetkých členov klubu, a samozrejme aj pre mňa. Jeho výsledky a zásluhy sú nespochybniteľné a neprehliadnuteľné,“ povedal o svojom predchodcovi. „Máme takmer 400 členov, z toho asi 150 je aktívnych. Zameriavame sa na výchovu mládeže, budúcich reprezentantov, ktorí neskôr nachádzajú profesionálne zázemie v jednom z dvoch slovenských vodáckych klubov,“ vysvetľuje L. Broczky úlohu KKK.

broczky-l