Šport 2022. 03. 03.

Kajak & kanoe klub Komárno spojí sily s maďarskou športovou organizáciou

To, že Kajak & kanoe klub Komárno vychoval už niekoľko úspešných športovcov sa potvrdilo aj na poslednej letnej olympiáde. Aj táto skutočnosť dopomohla k tomu, že sa medzi mladými neustále zvyšuje záujem o tento šport. Klub preto považuje za dôležité nie len zvyšovanie svojej úrovne, ale aj nadväzovanie nových spoluprác. Jedným z takýchto krokov je aj spolupráca s maďarskou športovou organizáciou Budapesti Honvéd Sportegyesület .

V rámci projektu s názvom „Pádlujme pre budúcnosť“ (akronym: Future, kód: SKHU/WETA/2010/4.1/013) komárňanský klub spojí svoje sily s maďarskou športovou organizáciou Budapesti Honvéd Sportegyesület, a zameria sa na obohatenie športovej výbavy pre zvýšenie kvalitatívnej úrovne tréningov, ako aj na vzájomnú výmenu skúseností a trénerských poznatkov v rámci série dvojjazyčných konzultácií a workshopu.

Kajak & kanoe klub Komárno je významné stanovište pre slovenských aj maďarských, profesionálnych i amatérskych športovcov, pre ktorých je aj vďaka jeho geografickej polohe ideálnym cieľovým bodom. „V súčasnosti máme 132 členov, vrátane vyše 60 registrovaných športovcov, a vychovali sme množstvo športových talentov, vrátane majstrov sveta a olympionikov. Združenie BHSE má 14 odborných oddielov a 6 odvetví, pričom je podľa olympijského bodovania najúspešnejším klubom Maďarska, ktorý je vzorom pre mladých a podieľa sa aj na ich výchove. Nakoľko máme obaja roky individuálnych skúseností a úspechov v oblasti športového trénerstva, o svoje vedomosti by sme sa v rámci projektu chceli podeliť so sebou navzájom, ako aj so širokou verejnosťou,“ informuje predseda klubu Viktor Demin.

K obstaraniu nového profesionálneho športového vybavenia dôjde na oboch stranách hranice. Kajak & kanoe klub Komárno ako hlavný prijímateľ projektu zakúpi šesť kajakov K1, dva kajaky K2, dva veslárske trenažéry a zariadenie so senzorom na meranie výkonu, kým cezhraničný partner Budapesti Honvéd Sportegyesület z projektových prostriedkov zabezpečí jeden kajak K1, dva kajaky K2, jeden kajak K4 a jedno totožné zariadenie so senzorom. Vďaka senzorom budú výsledky monitorované počas tréningov – a to primárne dosahovaný výkon, sila a rýchlosť – objektívne a presne porovnateľné, bude teda možné aj ich ďalšie spracovanie a sledovanie vývoja trénovaných športovcov.

Konzultácie v zmysle predbežných plánov prebehnú v priebehu mesiaca apríl, realizáciu projektu však zavŕši spoločný odborný workshop organizovaný Kajak & kanoe klubom Komárno, zameraný na efektívne metódy trénovania a na význam pohybu pre zdravie človeka. Implementácia všetkých plánovaných aktivít projektu by mala prebehnúť do konca apríla 2022.

Projekt je realizovaný v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v sume 49 998,07 eur. Jeho celkový rozpočet dosahuje 58 821,27 eur.