Mix 2020. 12. 21.

Nemocnica AGEL Komárno rozbieha unikátnu spoluprácu s Kajak a kanoe klubom Komárno

Nemocnica AGEL Komárno a športový klub Kajak a kanoe klub Komárno pripravili jedinečný projekt vzájomnej spolupráce pri zabezpečení prevencie a zdravotnej starostlivosti o mladých športovcov a detí. Jeho základom budú pravidelné špecializované zdravotné prehliadky, ktoré budú súčasťou v príprave a rozvoji, ako aj pri výchove mladých športových nádejí. Spolupráca sa naplno rozbehne od nového roku.

Športový klub Kajak a kanoe klub Komárno má bohatú históriu, za roky svojho fungovania vychovala viacerých majstrov sveta či olympijských medailistov ako sú Erik Vlček, Juraj Tarr, Richard Riszdorfer, Michal Riszdorfer, Juraj Bača, Attila Szabó, Viktor Demin, Martin Hluško, Zsolt Bogdány. Základom úspechu je tvrdá drina v podobe viac fázových tréningov, komplexnej fyzickej aj psychickej prípravy pod odborným dohľadom trénerov. Na zvládnutie extrémnej záťaže však je potrebný stopercentný zdravotný stav športovcov. A ten je potrebné sledovať a prípadné nežiadúce problémy, či zmeny vo vývoji podchytiť už v detstve.

,,Spolu s kolegami budeme dohliadať na zdravý vývoj už malých športovcov, aby sa ich prípadné zdravotné ťažkosti zistili čo najskôr. Základom budú pravidelné odborné zdravotné prehliadky s celkovým sledovaním ich zdravého telesného vývinu,“ hovorí primárka Neurologického oddelenia Nemocnice AGEL Komárno MUDr. Eva Hanáčková, ktorá je zároveň aj detskou neurologičkou. Práve mladí športovci boli impulzom, aby  detská neurologická ambulancia v Nemocnici AGEL Komárno znovu fungovala. ,,Mojou úlohou bude dieťa neurologicky klinicky vyšetriť. V prípade akýchkoľvek neurologických problémov,  napríklad zlyhávania v škole, alebo pri bolestiach hlavy popri tréningoch, môžem indikovať psychologické, resp. EEG vyšetrenie. V prípade bolestivých svalových stavov je možné realizovať elektromyografické vyšetrenie  a samozrejme odporučiť liečbu,“ dodáva primárka E. Hanáčková. Nemocnica AGEL Komárno má komplexne vybavené elektrofyziologické laboratórium a multifunkčnú miestnosť, vhodnú aj pre vyšetrenie detí – športovcov.  Súčasťou komplexného vyšetrenia detí by bola aj všeobecná prehliadka v detskej ambulancii nemocnice pod vedením primára MUDr. Mária Kochana, kde by sa realizovalo klinické vyšetrenie – rozbor krvi, svalových enzýmov a EKG. Častým problémom detí môže byť aj pretrénovanie alebo zlé držanie tela v dôsledku zlých pohybových návykov. To by bola parketa pre rehabilitačnú ambulanciu MUDr. Vitalija Arbatova.

Uvedený projekt by nebol možný bez úzkej spolupráce s komárňanským športovým klubom. „Na spolupráci sme začali pracovať v priebehu leta 2020. Mnoho mladých športovcov končí kariéru zo zdravotných dôvodov, varovným signálom môže byť pretrénovanosť či rôzne zranenia. V oblasti športovej prípravy je poslaním KKK Komárna zabezpečiť všeobecnú starostlivosť športovcov s cieľom ich správneho vývoja, vďaka ktorému môžu dosahovať hodnotné športové výkony na najvyšších domácich a zahraničných športových podujatiach. Cítime záväzok a zodpovednosť za výchovu detí v našom klube, cieľom je vychovať také deti ktoré budú schopné uspieť v živote bez ohľadu nato, či ostanú pri športe alebo sa vyberú inou cestou. Lepší výkon ide ruka v ruke so správnou regeneráciou a zdravotnou starostlivosťou. Preto z pohľadu trénera kvalitná zdravotná starostlivosť je zárukou maximálneho športového výkonu,“ dodal predseda Kajak & kanoe klubu Komárno Viktor Demin.

,,Výhodou našej nemocnice je, že ak mladý športovec bude mať akýkoľvek problém, na jednom mieste mu vieme zabezpečiť komplexnú diagnostiku viacerých odborníkov a aj následnú liečbu, ale aj ďalšiu dlhodobú preventívnu starostlivosť a sledovanie zdravého vývinu. Verím, že vďaka spolupráci so športovým klubom a podpore rodičov to prinesie výsledky všetkým,“ uviedol riaditeľ Nemocnice AGEL Komárno Miroslav Jaška.

(Informácie poskytli: Mgr. Martina Pavliková, Mgr. Viktor Demin)