Mix 2022. 06. 08.

Kedysi a dnes: Kaplnka sv. Jozefa v Komárne

Každá budova má svoju jedinečnú históriu. Častokrát ani nevieme, čomu mnohé stavby v našom okolí slúžili niekoľko desiatok alebo sto rokov dozadu. Podobne je na tom aj malá, sprvu možno až nenápadná Kaplnka sv. Jozefa v Komárne. Vysoká úzka stavba je súčasťou mesta už niekoľko storočí, pričom počas svojej existencie slúžila rovno na niekoľko účelov!

Kaplnku sv. Jozefa možno nájsť na Palatínovej ulici v Komárne. Podľa historických záznamov bola prvou meštianskou kaplnkou na území mesta. Dnes sa dokonca zaraďuje medzi Národné kultúrne pamiatky.

Špitál aj najväčšia tlačiareň mesta

Kaplnka nebola pôvodne vybudovaná samostatne. Spoločnosť jej vo vedľajšej budove od roku 1741 robil špitál pre schudobnených šľachticov. Obe boli postavené vďaka poslednej vôli baróna Ádáma Zichyho, ktorý nešťastne zahynul v roku 1701. Osudným sa mu stala nehoda pri poľovačke v Želiezovciach.

Budova, ktorej súčasťou je aj samotná kaplnka, dostala pomenovanie Dom chudobných. Vo svojom vnútri ukrývala niekoľko malých bytov, ktoré mohli obsadiť súčasne piati biedni a nemajetní ľudia. Okrem strechy nad hlavou nadobudli aj možnosť získania podpory od miestnej nadácie.

Kaplnka sv. Jozefa pred prestavbou v roku 1904  Zdroj: Ľudovít Gráfel (FB)

Špitál tu následne svoje služby poskytoval až do roku 1904, kedy budovu odkúpil Géza Spitzer. Jeho ambície priniesli do priestorov nový, svieži život a odlišný účel zameraný na zveľaďovanie kultúrneho života a zvyšovanie vzdelanosti. Vznikli tu najväčšia tlačiareň v meste aj s kníhkupectvom. Hoci tlačiareň postupom rokov zanikla, na prízemí budovy dodnes funguje obchod s knihami. Priestory kaplnky boli až do konca 80-tych rokov 20. storočia využívané kníhkupectvom ako skladové priestory.

Čarovný interiér

Samotná kaplnka má veľmi zaujímavú architektonicko-výtvarnú koncepciu. Návštevníci sa tu môžu pokochať bohato zdobenými stĺpmi, hlavným oltárom a čarovnými tematickými maľbami, ktoré skutočne verne odzrkadľujú obdobie neskorého baroka. Obrazy v interiéri sa podľa Súpisu pamiatok na Slovensku z roku 1968 radia k neskorobarokovým a klasicistickým. Vznikli teda medzi rokmi 1790 až 1850. Zobrazujú výjavy ako Ukrižovanie Ježiša, svätého Alojza či Madonu.

Zdroj: Ľudovít Gráfel (FB)

Malý úzky jednoloďový priestor kaplnky  je rozdelený na tri klenbové polia a rovný uzáver. Klenby pruského typu dosahujú na nástenné pilastre a ich pásy sú skutočne bohato zdobené takzvanou štukovou ornamentikou. Na fasádach možno nájsť pilastrové členenie a takisto podstrešnú rímsu. Súčasťou strechy je malá tamburová kupola.

Zdroj: Ľudovít Gráfel (FB)

Hlavný oltár kaplnky pochádza z konca 18. storočia – nesie prvky neskorého barokového štýlu. V jeho štíte je zasadené okno a uprostred neho obraz sv. Jozefa, na počesť ktorého bola kaplnka pomenovaná. Nad bočným vchodom možno nájsť reliéf s krížom a nápisom, ktorý sa do dnešných dní zachoval od roku 1808.

Nový šat

Kaplnka bola klasicisticky upravená začiatkom 19. storočia. Ďalšej renovácie sa dočkala o storočie neskôr v roku 1904. Gróf Zichy vo svojom testamente kaplnku odkázal mestu, ktoré s finančnou podporou MK SR v rokoch 1989 – 1990 zabezpečilo jej obnovu. Reštaurátorských prác sa chopil komárňanský akademický sochár Ondrej Csütörtöki.

Zdroj: Ľudovít Gráfel (FB)

V polovici 90-tych rokov 20. storočia Mestské zastupiteľstvo v Komárne rozhodlo, že pamiatku odovzdajú do rúk cirkvi. V roku 2016 znova prešla veľmi potrebnou a dlho očakávanou obnovou fasády. Výraznú žltú farbu v kombinácii s bielou vystriedala čisto biela omietka, ktorá navodzuje nežnejší a čistejší pocit.

Zdroj: Ľudovít Gráfel (FB)

Text: Bc. Stella Hamranová

Zdroj: visitkomarno.eu pamiatkynaslovensku.sk visitdanube.eu FB: Farnosť KomárnoĽudovít Gráfel