Mesto 2020. 05. 12.

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne je znova prístupná verejnosti

Knižnica otvára pre verejnosť svoje služby od utorka 12. mája 2020. S otvorením sú spojené určité obmedzenia a hygienické opatrenia.

Knižnica bude fungovať najmä na výdaj kníh. Rešeršné služby sú zasielané elektronicky a služby čitární, študovní, regionílneho fondu a verejného internetu sú pozastavené.

Vstup do knižnice je povolený len registrovaným používateľom a záujemcom o registráciu. Vstup je povolený len s rúškom a pri vstupe je povinná dezinfekcia rúk. Knihy sa preberajú na vyhradenom mieste a vydávajú pri výpožičnom pulte. Vo vestibule knižnice sa môžu zdržiavať najviac štyria používatelia a na oddeleniach je vyhradený čas na výber kníh maximálne 10 minút. Naraz si je možné požičať meximálne 5 kníh. Vrátené knihy budp po dobu 7 dní v karanténe a až potom budé vrátené na oddelenie.

Otváracia doba knižnice je nasledovná: pondelok – piatok od 9:00 do 16:00, pričom je vyhradená obedová prestávka medzi 12:00 a 13:00.