Región 2019. 08. 08.

Kolárovo: DSA chce rekonštruovať a rozšíriť farmu ošípaných

Spoločnosť Dan Slovakia Agrar, a. s., (DSA) chce investovať 5,5 milióna eur do rekonštrukcie farmy ošípaných v katastrálnom území mesta Kolárovo v okrese Komárno. Investície budú smerovať do vybudovania nových veľkokapacitných maštalí na chov ošípaných, ako aj do moderných technológií zameraných na ochranu životného prostredia a minimalizáciu vplyvov chovu na priľahlé obytné zóny. 

Plánovaná rekonštrukcia sa uskutoční na území bývalého poľnohospodárskeho areálu Štagnovica. Súčasťou zámeru, ktorý spoločnosť predložila na posúdenie z hľadiska vplyvov na životné prostredie, je vybudovanie 14 veľkokapacitných maštalí s maximálnou kapacitou 16.128 ošípaných. Momentálne je v lokalite hospodárskeho dvora Štagnovica farma ošípaných s kapacitou 1560 kusov. Predpokladaný začiatok prác je stanovený na rok 2021, pričom rekonštrukcia by mala trvať 14 mesiacov. Prevádzka zrekonštruovanej farmy by sa tak mala začať v roku 2023.

Zrekonštruovaná farma bude vybavená najmodernejšími technológiami, ktoré majú za cieľ na jednej strane zvýšiť komfort chovaných zvierat, na strane druhej minimalizovať vplyv prevádzky na obyvateľov v priľahlých obytných zónach, uviedol predseda predstavenstva DSA Mogens Hansen. Špeciálnu pozornosť chce spoločnosť venovať odvádzaniu, uskladneniu a spracovaniu medzi obyvateľmi obávanej hnojovice.

„Pri jej aplikácii do pôdy sa používa bezzápachová technológia injektovania do pôdy, pričom hnojovica neprichádza do kontaktu so vzduchom a nespôsobuje známy nepríjemný zápach. Samotné zberné nádrže, v ktorých sa hnojovica prechováva, sú tiež zabezpečené proti zápachom špeciálnymi biofiltrami, ktoré sami o sebe redukujú zápach o 40 percent,“ uviedol Hansen. Súčasťou investičného zámeru je aj realizácia ochrannej zelene na severovýchodnej a juhovýchodnej časti areálu.

DSA je najväčším producentom ošípaných na Slovensku. Spoločnosť sa špecializuje na chov ošípaných a rastlinnú výrobu. Firma zamestnáva 200 ľudí a od začiatku pôsobenia na Slovensku investovala viac ako 100 miliónov eur.

(teraz.sk, tasr)