Šport 2012. 04. 02.

Komárňan Nikolas Hulman masjtrom SR na rok 2012!

31. marca 2012. v Bánovciach nad Bebravou z poverenia Slovenského zápasníckeho zväzu usporiadal MZK Bánovce nad Bebravou Majstrovstvá Slovenskej republiky mladších žiakov vo voľnom štýle.

Na týchto majstrotvách sa zúčastnili aj zápasníci Zápasníckeho klubu Spartacus Komárno 35 kg LENGYEL Tamás, 37 kg HULMAN Nikolas a 40 kg VÁRADY Károly, pod vedením trénera CSÓKA Kristiána. Na Majstrovstvách Slovenska žiakov vo voľnom štýle, zápasníci ZK Spartacus Komárno sa zúčastnili za účelom zbierania skúsenosti, nakoľko náš klub zápasí jedine gréckorímsky štýl a preto naše očakávania neboli vysoké.

Naši mladí zápasníci prekvapili a urobili veľkú radosť, veď vo váhovej kategórií 37 kg nenašiel Nikolas Hulman premožiteľa a suverenným spôsobom postupne porážal svojich voľnoštyliarskych súperov aj vo finále, keď nakoniec vybojoval zlatú medailu a získal tak aj Titul Majster Slovenskej republiky žiakov vo voľnom štýle na rok 2012.

Výsledky:
35 kg LENGYEL Tamás – 6. miesto
37 kg HULMAN Nikolas – 1. miesto Titul Majster Slovenskej republiky žiakov vo voľnom štýle na rok 2012
40 kg VÁRADY Károly 10. miesto

Vyjadrite svoj názor