Mesto 2018. 01. 27.

Komárňanská nemocnica investovala do modernizácie viac ako 420 000 €

Všeobecná nemocnica Komárno, ktorú prevádzkuje nezisková organizácia FORLIFE, manažérsky riadená spoločnosťou AGEL SK, neprestajne skvalitňuje zdravotnú starostlivosť. Nemocnica zrekonštruovala oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny za viac ako 420 000 eur.  

Na oddelení bola vykonaná rekonštrukcia elektroinštalácie, kompletná výmena okien a dverí, úprava všetkých povrchov, inštalácia nových rozvodov medicinálnych plynov, zaviedla sa klimatizácia do všetkých pracovných priestorov, osadili sa nové záložné zdroje. Celkovo bolo v rámci stavebných úprav a nákupu prístrojovej techniky preinvestovaných  420 tisíc eur.

,,Na oddelení sú hospitalizovaní pacienti s najťažšími diagnózami, so zlyhanými životnými funkciami, často je ich prognóza vážna, kde rozhoduje čas, odbornosť personálu ale aj kvalita vybavenia prostredia. Sme veľmi radi, že nemocnica v Komárne bude mať moderné pracovisko vybavené kvalitnými prístrojmi, ktoré zlepšia pacientom podmienky na uzdravenie,“ uviedol primár oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny MUDr. Andrej Rosinský.

,,Je potrebné dodať, že modernizáciou prostredia, prístrojovej techniky a aj sociálneho zázemia sa významne zlepšujú podmienky na prácu personálu,“ dodala vedúca sestra Mgr. Gabriella Lestár.

Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny je samostatným základným a interdisciplinárnym oddelením v systéme liečebno- preventívnej  starostlivosti, ktorá poskytuje anestéziologickú, intenzívnu a ošetrovateľskú starostlivosť. Oddelenie disponuje s piatimi resuscitačnými lôžkami. Je vybavené kompletným monitorovacím systémom, dýchacími ventilátormi, infúznymi, injekčnými a enterálnymi dávkovačmi. V roku 2017 ňom ošetrili  202 pacientov.

,,V krátkom čase pre našich pacientov otvoríme kompletne zrekonštruovaný lôžkový pavilón Interného oddelenia. Nemocnica plánuje predstaviť verejnosti aj ďalšie projekty, ktoré významne zlepšia kvalitu  zdravotnej starostlivosti v regióne,“ načrtol ďalšie plány rozvoja zdravotníckeho zariadenia Mgr. Miroslav Jaška riaditeľ nemocnice.

Všeobecná nemocnica Komárno je jedným z najvýznamnejších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne. Poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pre takmer 110 tisíc obyvateľov spádového územia okresu Komárno. Zdravotnícke zariadenie zabezpečuje starostlivosť pacientom na 11 lôžkových oddeleniach, 3 jednotkách intenzívnej starostlivosti, v 23 ambulanciách a 10 oddeleniach spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek.

(tlačová správa, Agel Sk)