Mesto 2022. 04. 28.

Komárňanská nemocnica má vynovenú centrálnu sterilizáciu

V Nemocnici AGEL Komárno, ktorá stále modernizuje a renovuje, prešli najnovšie obnovou priestory Oddelenia centrálnej sterilizácie. Tie sú síce pred zrakmi pacientov skryté, ale pre chod nemocnice o to dôležitejšie. Obnovu financovala nemocnica z eurofondov v celkovej hodnote 320 000 €. Oddelenie centrálnej sterilizácie svoje služby v oblasti sterilizácie ponúka aj viacerých ďalším zariadeniam.

Oddelenie centrálnej sterilizácie Nemocnice AGEL Komárno prešlo prístrojovou modernizáciou. Priestory centrálnej sterilizácie obsahujú príjem nesterilného materiálu, umyváreň inštrumentov, miestnosť setovania materiálu, sklad pomocného materiálu, sklad sterilného materiálu, výdaj sterilného materiálu. V rámci obnovy boli vymenené dva parné sterilizátory a jeden  formaldehydový sterilizátor, zváračka a rezačka obalov, tlaková pištoľ, ultrazvuková čistička, umývacie automaty. Úlohou oddelenia je zabezpečiť plynulé zásobovanie všetkých lôžkových, nelôžkových a ambulantných úsekov Nemocnice AGEL Komárno a aj niektorých neštátnych zdravotníckych zariadení  sterilným zdravotníckym materiálom.

,,Na oddelení centrálnej sterilizácie sa vykonáva sterilizácia endoskopov,  laparoskopov, laryngoskopov, špeciálnych gastroenterologických nástrojov, dýchacích prístrojov a ich súčasti, vrapových hadíc rôzneho typu, optických káblov a iných. Vyhotovujú sa tiež rôzne sety nástrojov, obväzového materiálu, operačnej bielizne a termolabilného materiálu podľa požiadaviek oddelení a ambulancií. Na oddelení  balia materiály do rôznych druhov obalov (kombinovaný papier – fólia, alebo papier) s rôznou dĺžkou sterility materiálu podľa druhu obalu,“ hovorí   námestník pre úsek ošetrovateľstva Nemocnice AGEL Komárno PhDr. Csaba Bozsaky.