Mesto 2017. 08. 25.

Komárňanská nemocnica obnovila rekonštrukčné práce na pavilóne internistických disciplín

Vo Všeobecnej nemocnici Komárno spravovanej neziskovou organizáciou FORLIFE, ktorá je manažérsky riadená skupinou AGEL sa v piatok 25. augusta 2017 konala previerka obnovy rekonštrukcie pavilónu internistických disciplín.

Obsiahla obnova pavilónu internistických disciplín, ktorá je financovaná sumou 875 tisíc eur zo strany Nitrianskeho samosprávneho kraja a zároveň sumou presahujúcou 900 tisíc eur vyčlenenou prevádzkovateľom nemocnice, neziskovou organizáciou FORLIFE, bude pozostávať z kompletnej výmeny okien, sanitárnej techniky, elektrických rozvodov, podlahovej krytiny, termoregulácie, vzduchotechniky a jej súčasťou bude inštalácia klimatizácie, ktorá zabezpečí zlepšenie tepelného štandardu pre pacientov. Nemenej dôležitou súčasťou bude aj kompletná obnova mobiliára všetkých oddelení nového pavilónu.

„S aktívnou obnovou rekonštrukčných začneme 22. augusta 2017 s plánovaným termínom uvedenia do prevádzky obnoveného pavilónu najneskôr na 30. septembra 2018. Veríme však, že ak budú rekonštrukčné práce prebiehať bez väčších komplikácií, bude možné uvedenie do prevádzky aj v skoršom termíne,“ uviedol riaditeľ nemocnice Mgr. Miroslav Jaška.

Nový pavilón internistických disciplín poskytne priestory pre oddelenie vnútorného lekárstva, neurologické oddelenie a oddelenie geriatrie vrátane jednotiek intenzívnej starostlivostí oddelení vnútorného lekárstva a neurológie. Spolu tieto pracoviská mesačne ošetria viac ako 400 pacientov.

Oddelenie vnútorného lekárstva poskytuje širokú škálu diagnostickej a liečebnej starostlivosti, a to pri ochoreniach srdcovocievnych, tráviacich, hematologických aj nefrologických. Pracovníci oddelenia dosahujú veľmi dobré výsledky s novozistenými diabetikmi a vo veľkej miere sa na tomto oddelení riešia aj akútne a chronické komplikácie diabetu. Ročne sa na tomto oddelení hospitalizuje cez dvetisíc pacientov.

Neurologické oddelenie, ktoré ročne lieči viac ako tisícdvesto pacientov, je základným článkom v systéme viacstupňovej starostlivosti o pacientov s neurologickými ochoreniami. Poskytuje komplexnú diagnosticko-terapeutickú, ako aj následnú starostlivosť o pacientov s náhlymi cievnymi mozgovými príhodami, s ochoreniami záchvatovými, neurodegeneratívnymi, neurometabolickými, neuromuskulárnymi, demyelinizačnými, zápalovými, nádorovými ako aj vertebrogénnymi.

Na geriatrické oddelenie sa prijímajú pacienti s viacerými ochoreniami nad 65 rokov a všetci interní pacienti nad 80 rokov. Ročne sa na tomto oddelení hospitalizuje takmer tisíc pacientov, u ktorých sa prevádzajú všetky diagnostické vyšetrenia dostupné v komárňanskej nemocnici.

Po ukončení rekonštrukčných prác nového pavilónu budú všetky zo spomínaných oddelení vybavené novým mobiliárom a zároveň poskytnú komfortnejšie prostredie svojim pacientom.

Alžbeta Sivá, tlačová hovorkyňa AGEL SK a.s.