Mesto 2015. 03. 25.

Začali so sťahovaním interného oddelenia

Návštevy pre pacientov geriatrického oddelenia a oddelenia vnútorného lekárstva budú pre sťahovania obmedzené

Vedenie Všeobecnej nemocnice Komárno dnes začalo so sťahovaním interného oddelenia do náhradných priestorov v pavilóne P. Agentúru SITA informovala hovorkyňa nemocnice Marta Csergeová. Potrebu presťahovať oddelenia interného pavilónu zapríčinil jeho zlý technický stav. Vedenie nemocnice chce pavilón kompletne rekonštruovať. „Projekt na rekonštrukcie interného pavilónu máme pripravený a je schválená aj časť finančných prostriedkov z Nitrianskeho samosprávneho kraja. Pevne veríme, že s rekonštrukciou sa bude môcť čoskoro začať,“ uviedol riaditeľ nemocnice Viktor Dudáš. Návštevy pre pacientov geriatrického oddelenia a oddelenia vnútorného lekárstva budú z dôvodu sťahovania od 25. do 27. marca obmedzené a len vo výnimočných prípadoch im bude návšteva povolená.

Z interného pavilónu sa na prízemie pavilónu P presťahuje aj geriatrická a kardiologická ambulancia, ambulancia vnútorného lekárstva a jednotka intenzívnej starostlivosti oddelenia vnútorného lekárstva. V pavilóne P naďalej ostáva Neurologické oddelenie na prvom poschodí a v suteréne Oddelenie centrálnej sterilizácie.

Všeobecná nemocnica Komárno poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pre takmer 110-tis. obyvateľov spádového územia okresu Komárno. „Odbornú zdravotnú starostlivosť poskytujeme našim pacientom na 11 lôžkových oddelenia, troch jednotkách intenzívnej starostlivosti, v 23 ambulanciách a na 10 oddeleniach spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek,“ hovorí Dudáš.