Mix 2020. 08. 13.

Komárňanská nemocnica opäť potrebuje krv

Nemocnica AGEL Komárno potrebuje aj v auguste vo zvýšenej miere najvzácnejšiu tekutinu – krv. Darcovia sú naďalej na Hematologicko-transfúziologickom oddelení vítaní, prísnejšie pravidlá však neobišli ani túto oblasť zdravotníctva. Momentálne platia pri každom odbere krvi mimoriadne opatrenia a najbližší odber sa uskutoční v sobotu 22. augusta.

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu pre darcov platí, že posledných 14 dní nemohli byť v zahraničí. Odbery sa uskutočnia v sobotu 22. augusta od 7,00 hod. do 11,00 hod. na Oddelení hematológie a transfuziológie a záujemcovia sa musia dopredu objednať na telefónnom čísle 0918 435 408. ,,Pre našu nemocnicu je každý jeden darca dôležitý, naši zamestnanci sú pripravení aj napriek svojmu voľnu prísť dobrovoľne pracovať. Úloha ľudskej krvi je nezastupiteľná, preto si ceníme každú pomoc. Potrebujeme všetky krvné skupiny, ale najviac sa tešíme skupinám Rh negatívnym, hlavne skupine 0 Rh negatívnej,“ hovorí primárka Oddelenia hematológie a transfuziológie MUDr. Enikӧ Radi.

(Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková, Hovorkyňa skupiny AGEL SK)