Mix 2021. 06. 14.

,,Krvi nie je nikdy dostatok,“ hovorí vedúca laborantka z komárňanskej nemocnice

Nemocnica AGEL Komárno potrebuje aj v období po pandémii vo zvýšenej miere najvzácnejšiu tekutinu – krv. Darcovia sú naďalej na Hematologicko-transfúziologickom oddelení vítaní, prísnejšie pravidlá však neobišli ani túto oblasť zdravotníctva.

Pandémia, ktorá viac ako rok sužovala Slovensko, ovplyvnila aj darcovstvo krvi. ,,Krvi nie je nikdy dostatok, dopyt je po každej krvnej skupine, a to v závislosti od toho, akých pacientov a s akou krvnou skupinou  máme v nemocnici. Najčastejšia krvná skupina v našich regiónoch je A Rh pozitívna,  avšak potrebujeme všetky krvné skupiny. Vždy sa potešíme tzv. univerzálnym darcom, ktorými sú darcovia krvnej skupiny 0 Rh negatív,“ hovorí Katarína Szabóová, vedúca laborantka z Nemocnice AGEL Komárno. Od začiatku roka sa im podarilo zorganizovať 90 darovaní krvi a momentálne je možné najvzácnejšiu tekutinu darovať každý pondelok, stredu, štvrtok a v piatok, potrebné je ale dopredu objednať na telefónnom čísle 0918 435 408. ,,Každý jeden darca je pre nás mimoriadne dôležitý a ich pomoc si veľmi vážime. Pravidelných darcov máme aj z radov našich zdravotníkov, či vedenia nemocnice. Rekordmanom medzi aktívnymi darcami krvi je pán z Komárna, ktorý daroval krv 124x,“ opisuje Katarína Szabóová.

14. júna si pripomíname Svetový deň darcov krvi. Je oslavou dobrovoľných darcov, ktorí nezištne a v mnohých prípadoch aj pravidelne darúvajú najvzácnejšiu tekutinu. Cieľom je tiež upozorniť na dôležitosť a obrovskú potrebu darcovstva krvi.

Pre darcov krvi v súvislosti s chorobou COVID-19 platia nasledovné kritériá :

 1.  Darca, ktorý navštívil mimoeurópsku krajinu a nemal infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc, môže znovu darovať krv 28 dní po opustení krajiny (s ohľadom na možnosť prenosu iných infekcií ako COVID-19, napr. WNV….).
 2.  Darca, ktorý navštívil Európsku krajinu a nemal infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc,  môže znovu darovať krv 14 dní po opustení krajiny.
 3. Darca,  ktorý  bol  v  styku  s človekom chorým na COVID-19 alebo s človekom v karanténe, alebo bol v úzkom kontakte (menej ako 2m, bez rúška) s človekom, ktorý pricestoval v priebehu posledných 14 dní zo zahraničia  a nemal infekciu dýchacích ciest, môže znovu darovať krv 14 dní od posledného kontaktu s týmto človekom.
 4.  Darca, ktorý prekonal infekciu COVID-19 a mal robený kontrolný PCR alebo antigénový test,  môže znovu darovať krv 14 dní po kompletnom  vyliečení (14 dní bez príznakov a bez liečby) a negatívnom výsledku kontrolného PCR alebo antigénového testu na COVID-19.
 5. Darca, ktorý prekonal infekciu COVID-19  a nemal robený kontrolný PCR alebo antigénový test, môže znovu darovať krv  28 dní po kompletnom vyliečení (28 dní bez príznakov a liečby). V prípade, že darca prekonal bezpríznakové ochorenie COVID-19, môže znovu darovať krv  28 dní po pozitívnom výsledku PCR alebo antigénového testu na COVID-19.
 6. Darca, ktorý prekonal akúkoľvek  infekciu  dýchacích  ciest  a testom bolo  vylúčené ochorenie COVID-19, môže znovu  darovať krv 14 dní po kompletnom vyliečení (14 dní bez príznakov a bez liečby).
 7. Darca, ktorý  prekonal akúkoľvek  infekciu  dýchacích  ciest a nebol testovaný na COVID-19 a zároveň nemá pozitívnu cestovateľskú anamnézu ani anamnézu kontaktu s ochorením COVID-19 alebo osobou v karanténe,  môže znovu darovať krv 14 dní po kompletnom vyliečení (14 dní bez príznakov a bez liečby).
 8. Darca, ktorý  prekonal akúkoľvek  infekciu  dýchacích  ciest podozrivú z COVID-19  (má pozitívnu cestovateľskú anamnézu alebo  anamnézu kontaktu s ochorením COVID-19 alebo osobou v karanténe) a nebol testovaný na COVID-19,  môže znovu darovať krv 28  dní po kompletnom vyliečení (28 dní bez príznakov a bez liečby).
 9. Darca, ktorý pracuje v zahraničí alebo býva v zahraničí a denne prechádza cez slovenské hranice (tzv. pendler) je vyradený z darovania krvi a jej zložiek. 

       Výnimku z vyradenia má darca :

 • 14 dní po 2. dávke očkovania mRNA vakcínou
  • 28 dní po 1. dávke očkovania vektorovou vakcínou
  • 14 dní po 1. dávke očkovania mRNA alebo vektorovou vakcínou, ak bola 1. dávka podaná     v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19
  • s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 v období nie pred viac ako 180 dňami
  • Je vhodné, aby darca uvedené skutočnosti dokladoval.

Darca, ktorý podstúpil očkovanie proti ochoreniu COVID-19, môže znovu darovať krv:

 1. najskôr 14 dní po aplikácii každej očkovacej dávky mRNA vakcín (Pfizer/BioNTech, Moderna) alebo proteínových vakcín (Novavax, Sanofi )
 2. najskôr 28 dní po aplikácii každej očkovacej dávky vektorových vakcín (AstraZeneca, Johnson&Johnson)

Informácie poskytla Mgr. Martina PavlikováHovorkyňa skupiny AGEL SK