Mix 2020. 06. 17.

Vedenie Nemocnice Komárno ide príkladom, darovalo najvzácnejšiu tekutinu

Výzvu na darovanie krvi zobrali zodpovedne a sami išli príkladom. Zástupcovia  vedenia Nemocnice Komárno dnes ráno navštívili tamojšie Hematologicko-tranfúziologické oddelenie a nezištne doplnili rady darcov krvi. Bol medzi nimi aj riaditeľ nemocnice Miroslav Jaška a námestníčka pre ošetrovateľstvo Janka Ondrišová.

,,Krv som daroval prvýkrát po 12 rokoch, naposledy to bolo v roku 2008. Viem, aká je situácia so zásobovaním krvi, takže každý jeden z nás, ktorý vieme pomôcť, je dôležitý,“ hovorí riaditeľ Nemocnice Komárno Miroslav Jaška, ktorý je zároveň dlhoročný futbalový funkcionár. Pri odbere sa cítil fajn, kolegovia s tým, že odoberajú krv riaditeľovi, nemali žiadny problém.

Prvýkrát v živote sa podarilo darovať krv aj námestníčke pre ošetrovateľstvo Janke Ondrišovej. „Pokúšala som sa o to niekoľkokrát, ale bohužiaľ, vždy boli moje rozbory krvi nevyhovujúce pre darovanie. Dnes sa to prvýkrát podarilo. Veľmi sa teším a určite idem ,,na plakety“, uviedla J. Ondrišová. Obaja majú univerzálnu a veľmi žiadanú krvnú skupinu 0 Rh negatív, takže sú pripravení aj do budúcnosti promptne reagovať na požiadavky Hematologicko-tranfúziologického oddelenia. K akcii sa pridali aj ďalší zamestnanci Nemocnice Komárno.

,,Darovania krvi sa zúčastnilo 10 zamestnancov vrátane vedenia nemocnice.  Uvedomujeme si, že zamestnanci môžu aj takýmto spôsobom pomôcť našim pacientom v nemocnici. Za ich šľachetný čin im patrí naše vrúcne poďakovanie,“ uviedla primárka Oddelenia hemotológie a transfúziológie Nemocnice Komárno MUDr. Enikó Radi.

(Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková, Hovorkyňa skupiny AGEL SK)