Mesto 2023. 01. 20.

Komárňanská nemocnica otvorila diabetologickú ambulanciu

Nemocnica AGEL Komárno má opäť ďalšiu novinku, v týchto dňoch otvorila novú ambulanciu. Ambulancia diabetológie sa nachádza v pavilóne internistických disciplín na prízemí. Nemocnica má podpísanú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosťou v odbore diabetológia so zdravotnou poisťovňou UNION, so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a poisťovňou Dôvera je dohodnutý podpis zmluvy v tomto odbore v krátkom čase a následne bude poskytovať služby tejto ambulancie aj ich poistencom.

Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy sa venuje hlavne diagnostike a liečbe pacientov s prediabetickým syndrómom, cukrovke 1. a 2. typu a tehotenským diabetom. Poskytuje poradenstvo v oblasti diéty a zdravého životného štýlu pri tomto ochorení, edukuje v oblasti správneho použitia diabetických pomôcok a liekov.  

„Vďaka diabetologickej  ambulancii zlepšíme dostupnosť špecializovanej zdravotnej starostlivosti pre širokú verejnosť a zároveň zvyšujeme kvalitu poskytovanej starostlivosti v nemocnici,“ hovorí námestníčka pre liečebno – preventívnu starostlivosť MUDr. Gabriela Filkóová.

V diabetologickej ambulancii ordinuje doktorka Mariia Mudryk, kontakt na ambulanciu je 035/7909240. Bližšie informácie poskytne sestra Angelika Slavíková.