Mesto 2018. 03. 22.

Komárňanská nemocnica otvorila nanovo vybudované rádiodiagnostické pracovisko

Všeobecná nemocnica Komárno, ktorú prevádzkuje nezisková organizácia FORLIFE, manažérsky riadená spoločnosťou AGEL SK, zrekonštruovala rádiodiagnostické pracovisko za takmer 150 000 eur.

Investícia do zakúpenia nového RTG skiagrafického prístroja predstavuje viac ako 117-tisíc eur.

Celková modernizácia sa podpíše pod skvalitnenie diagnostiky a zvýšenie bezpečnosti pacienta. Postupné napĺňanie investičných zámerov smeruje zdravotnícke zariadenie do podoby významného centra pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti na južnom Slovensku.

Nový RTG prístroj Fujifilm Shimadzu Radspeed s dvomi zabudovanými detektormi funguje na princípe priamej digitalizácie. Znamená to, že röntgenové žiarenie je na detektore priamo konvertované na elektrický signál a digitálny obraz vzniká už za niekoľko sekúnd po expozícii. Záznam je veľmi kvalitný, s vysokým rozlíšením a v prípade potreby je možné ho následne upraviť.

„Vďaka novému digitálnemu röntgenu sa zníži ožiarenie pacienta a zrýchli sa samotné vyšetrenie, pretože spracovanie RTG obrazu je oveľa rýchlejšie. Pracovisko je vybavené automatizovaným systémom DQC (Dose Quality Control), ktorý zabezpečuje sledovanie ožiarenia pacientov. Jednotlivé pracoviská sú navzájom digitálne prepojené pomocou systému PACS (Picture Archiving And Communication Systém – obrázkový archivačný a komunikačný systém),“ popísal primár rádiodiagnostického pracoviska MUDr. Tamás Hollósy.

„Obrazovú dokumentáciu z rádiologických vyšetrení archivujeme v PACS (v dátovom archíve), kde je kedykoľvek prístupný v nezmenenej kvalite k porovnávaniu nálezov v rôznych časových obdobiach, a je taktiež prístupný ostatným užívateľom na jednotlivých oddeleniach ako aj na odborných ambulanciách našej nemocnice. Navyše je naše RTG pracovisko súčasťou T3C komunikačného centra, čo umožňuje konzultácie a výmenu obrazovej dokumentácie s ostatnými odbornými zdravotníckymi zariadeniami v rámci celej republiky. Denne vyšetríme na našom pracovisku 90 až 100 pacientov, mesačne okolo 2500 pacientov,“ dodal MUDr. Tamás Hollósy.

Aj vďaka tomu poskytuje nemocnica špičkovú zdravotnú starostlivosť nielen pre obyvateľov mesta, ale pre celý komárňanský okres so spádovou oblasťou približne 103 000 obyvateľov.

„V súčasnosti prechádza komárňanská nemocnica veľkými zmenami. Každý štvrťrok zverejňujeme informácie o modernizáciách, rekonštrukciách a realizovaných investičných zámeroch. Meníme komunikáciu, záleží nám na prosperite a poskytovaní kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov južného Slovenska. Otvorenie nanovo vybudovaného  RDG pracoviska posúva zdravotnícke zariadenie na vyššiu kvalitatívnu úroveň,“ uviedol riaditeľ Všeobecnej nemocnice Komárno Mgr. Miroslav Jaška.

Rádiodiagnostické oddelenie je zamerané na diagnostiku ochorení pomocou zobrazovacích metód, ktoré zobrazujú štruktúru ľudského tela a chorobné procesy. Na oddelení sa využívajú metódy, ktoré sú založené na princípe rtg žiarenia (X-lúčov) a ultrazvuku. Súčasná moderná technika umožňuje kvalitnú a včasnú diagnostiku.  Vznik oddelenia sa spája so samotným založením nemocnice v Komárne. Medzníky vývoja nadväzujú najmä na nové modality ako ultrasonografia, ktorá sa datuje k 80-tým rokom 20. storočia. Počítačová tomografia prišla do zdravotníckeho zariadenia v 90-tých rokoch 20. storočia. Prvý CT prístroj v komárňanskej nemocnici bol daný do prevádzky v roku 1995.

Všeobecná nemocnica Komárno je jedným z najvýznamnejších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne. Odbornú zdravotnú starostlivosť poskytuje pacientom na 11 lôžkových oddeleniach, 3 jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS), v 23 ambulanciách a 10 oddeleniach spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek.

Mgr. Alžbeta Sivá,
tlačová hovorkyňa AGEL SK a.s.