Mesto 2021. 05. 04.

Komárňanská nemocnica pripravuje nové oddelenia nemocničnej lekárne

Nemocničná lekáreň Nemocnice AGEL Komárno sa bude sťahovať do nových priestorov. Tie budú tak povediac šité na mieru požiadavkám nemocničnej lekárne, ktorá vyše 25 rokov funguje v starých priestoroch. V rámci modernizácie viacerých častí nemocnice a predovšetkým v súvislosti s rozvojom jej aktivít v oblasti prípravy cytostatík, zabezpečenia nedostatkových liekov, ako aj s prípravou očkovacích látok proti koronavírusu je táto zmena nevyhnutná.

,,Nové priestory sú vytvorené nielen v súlade s Vyhláškou na správnu lekárenskú prax, ale takpovediac nám ich šili na mieru. Naprojektovali ich  špeciálne tak, aby vyhovovali dnešným aj budúcim potrebám pre poskytovanie nemocničnej lekárenskej starostlivosti v Nemocnici AGEL  Komárno,“ hovorí vedúca farmaceutka 14 členného tímu PharmDr. Hajnalka Komjáthy PhD. ,,V nových priestoroch budú dve nové oddelenia: Oddelenie prípravy cytostatík, kde zabezpečíme centralizovanú prípravu cytostatík a Oddelenie prípravy sterilných liekov, kde tento rok budeme pripravovať očkovacie látky a očné kvapky a v budúcnosti aj iné sterilné lieky podľa potreby,“ dodáva vedúca farmaceutka. Z doterajších priestorov vyrástli nielen priestorovo, ale aj odbornosťou, farmaceuti budú môcť vykonávať aj činnosti, ktoré doteraz nerobili.

V nemocnici aktuálne prebieha rekonštrukcia budovy, ktorá bola zakúpená vlani na jeseň a ktorá bude novým pôsobiskom farmaceutov. ,,Bolo potrebné rekonštruovať elektroinštaláciu, opraviť rozvody vody a kúrenia vrátane drobnej úpravy kotolne. Vybudovali sme  priečky, upravili  priestory pre montáž izolátora, ktorý bude slúžiť na prípravu cytostatík onkologickému oddeleniu. Práce na budove prebiehajú podľa plánu a podľa predbežne odsúhlasenej dokumentácie ŠUKL. V tomto období je budova v stave finalizácie,“ vysvetlil technický námestník Nemocnice AGEL Komárno Marian Poliak. Investíciu financuje AGEL SK a celkovo vrátane kúpy budovy to predstavuje takmer 600 tisíc EUR. Nové priestory by mali byť hotové do konca mája.

Hoci nemocničná lekáreň je pred zrakmi pacientov skrytá, je nesmierne dôležitá, pretože sa stará o prípravu liekov pre všetkých hospitalizovaných pacientov, vrátane tých z Onkologického centra. ,,Práca v nových  priestoroch bude určite inšpirujúca, ale taktiež náročná, keďže nás čakajú nové výzvy. Do nových priestorov patrí aj nové vybavenie,“ dodáva PharmDr. Komjáthy.

Aktuálne je pre farmaceutov najnáročnejšie zabezpečenie niektorých nedostatkových liekov. ,,Kým v minulosti sme sa s problematikou nedostatkových liekov stretli občas, momentálne to riešime na dennej báze. Musíme veľa improvizovať, no našťastie, na oddelení to málokedy vidia. Spravíme všetko pre to, aby náš pacient dostal všetko, čo potrebuje,“ hovorí vedúca farmaceutka. A lekárnikom pandémia priniesla aj ďalšiu, úplne novú oblasť práce. Tá súvisí s očkovaním proti koronavírusu. Na rozdiel od iných lekární, tá nemocničná v  Komárne nezabezpečuje len uchovávanie vakcín a administratívu s očkovacími látkami, ale aj pripravuje vakcíny priamo do injekčných striekačiek. Príprava prebieha na Oddelení prípravy liekov v laminárnom boxe za aseptických podmienok. Každá striekačka je označená názvom vakcíny, šaržou a časom prípravy.

Komárňanskí farmaceuti sa venujú aj výchove mladej generácie, aktuálne majú na praxi 2 študentky 4. ročníka z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a snažia sa ich zaviesť do sveta nemocničného lekárenstva a klinickej farmácie.

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny AGEL SK