Mesto 2023. 03. 10.

Komárňanskí zdravotníci sa školia v neodkladnej podpore životných funkcií

Záchrana ľudského života. Zdravotníci v Nemocnici AGEL Komárno zachraňujú ľudské životy každý deň. Aj oni však musia absolvovať školenia s najmodernejšími poznatkami, s preskúšaním sa a overením svojich konkrétnych znalostí a zručností.  A to bez rozdielu, na akom oddelení v nemocnici pracujú.

V Nemocnici AGEL Komárno od decembra prebieha v 2 etapách kurz neodkladnej podpory životných funkcií pre všetkých zdravotníckych zamestnancov. Školenie vykonáva spoločnosť Merea a.s. a je rozdelené do dvoch etáp. Prvá etapa začala v decembri 2022, kurz aktuálne pokračuje svojou druhou etapou. Počas ôsmich hodín sa inštruktori zdravotníkom venujú individuálne, dôraz sa kladie hlavne na praktickú časť, kde si zamestnanci komárňanskej nemocnice vyskúšajú a nacvičia resuscitáciu, zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest či zastavenie krvácania.

„Školenie absolvovali všetci zdravotnícki pracovníci našej nemocnice, svoje teoretické poznatky si mohli aj prakticky vyskúšať v  modelových situáciách. Kurz bol na vysokej odbornej úrovni, čo si veľmi pochvaľoval  každý z účastníkov. V nemocnici sa môže vyskytnúť ktorýkoľvek život ohrozujúci stav, preto je potrebné aby ovládali riešenie všetkých týchto  situácií, aby ich vedeli riešiť včas a správne,“ povedal PhDr. Csaba Bozsaky, námestník pre úsek OŠE.