Kultúra 2021. 09. 23.

Komárňanský Fotoklub Helios v poradí už štvrtýkrát najlepší na Slovensku

Cesta naprieč Slovenskom nás počas septembrového víkendu (18. – 19. 09. 2021) zaviedla na južný okraj Poľany, do malebného mestečka Detvy. V slnečnom počasí sa posádke auta, ktorú viedol predseda fotoklubu František Holop a cestujúci Angelika Kopják, Peter Prezmeczky, Pavol Sedliak, Viktória Bilka a metodička pre fotografiu ROS v Komárne Jana Mačicová, ukazovali prenádherné výhľady a pre nás južanov z nížin, tak vzácne kopce a pahorkatiny Štiavnických vrchov. Jesenné sfarbenie listov dodalo našej ceste priam romantický nádych. Všetci sme s napätím očakávali vyhodnotenie aktuálneho ročníka Petzvalovho mapového okruhu fotoklubov, ktoré pripravilo  OZ Fotoklub Detva v priestoroch Kultúrneho domu pri kostole – Chudobienec v Detve.  

Petzvalov mapový okruh fotoklubov je dobrovoľná záujmová súťaž fotoklubov na Slovensku, ktorej cieľom je vytvoriť podmienky pre vzájomnú konfrontáciu tvorby fotografov – členov fotoklubov. Oboznamovať sa navzájom s vlastnou tvorbou v oblasti výtvarnej či technickej a vytvoriť ďalší priestor pre kolektívnu a individuálnu prezentáciu tvorby. Optimálny počet zúčastnených fotoklubov v jednom ročníku je 15. A nebolo to inak ani na 27. ročníku, ktorý sa práve uplynulý víkend ukončil.

Podujatie otvoril Detský folklórny súbor Ratolesť, ktorý sa na vyhodnotení súťaže PMOF 2021 návštevníkom predstavil krásnou zmesou spevu a tanca z okolia Detvy. Súbor Romka Detva zachováva tradície a zvyky Rómov. Prítomných potešili svojím temperamentom, nádhernou hudbou a pestrými krojmi v kaleidoskope rôznych rómskych tancov.

Vyhodnotenie malo pre Fotoklub Helios Komárno zlatý punc, nakoľko sa už štvrtý rok po sebe stal víťazom (2018 – 2021) tejto prestížnej celoslovenskej súťaže. Celoročná mravenčia práca všetkých členov prináša svoje ovocie a motivuje k ďalšej činnosti, vzdelávaniu a experimentovaniu. Regionálne osvetové stredisko v Komárne je právom hrdé, že náš okres reprezentuje najlepší fotoklub na Slovensku.

Do budúcnosti prajeme Fotoklubu Helios a všetkým jeho členom veľa kreatívnych nápadov, fotogenických zákutí či modelov, úspechov v súťažiach a hlavne DOBRÉ SVETLO!

Regionálne osvetové stredisko v Komárne

Autor fotografií: Fotoklub Helios Komárno