Mesto 2011. 04. 02.

Komárno má konečne rozpočet!

Najočakávanejší programový bod roku 2011 prišiel na rad až v apríli. Nebudeme sa vracať k tomu, prečo to tak bolo, dôležité je, že mesto už končene vie, z čoho bude žiť.

Pomôžeme si úverom
Rozpočet na rok 2011 s odhadom do roku 2013 bol napokon prijatý, hoci sa na hlasovanie poslancov mestského zastupiteľstva čakalo až do večerných hodín. Výsledkom je napokon aj odsúhlasenie kontokorentného úveru vo výške 800 000 euro, ktorý by bol splatný do 30. novembra 2011. Schválenie konkrétnej ponuky sa udeje do 30 dní.

Prijatie tohto návrhu na rozpočet odporučil aj hlavný kontrolór mesta Miklós Csintalan. Spomenutý úver obhájil tým, že by začiatkom leta mohol nastať problém s príjmami z daní a tento nepomer bude potrebné vykryť. Ondrej Gajdáč (nezávislý) dodal, že v prípade meškajúcich financií nebude mesto schopné operatívne dotovať šport a kultúru a financie na tieto položky bude môcť uvoľniť až v septembri. Poslanci pritom vyčítali vedeniu mesta, že predložené údaje o úvere neobsahovali niektoré podstatné detaily. Napokon ich upokojili záruky, že o detailoch konkrétneho úveru a použití peňazí z neho budú včasne a riadne informovaní.

Šport a kultúra dostanú viac
Súčasťou debaty bolo aj poukazovanie na to, že rozpočet je až príliš umiernený a pesimistický, no poslanci budú radšej napokon financovanie jednotlivých položiek operatívne počas roka navyšovať, ako by mali škrtať. Mierne si ale polepšili športovci – medzi celkovo 33 klubov bude rozdelených 205 320 euro, čo predstavuje medziročný nárast o 17 000 euro. Na príležitostné športové akcie si mesto nechalo rezervu 10 320 euro. Poslanci sa zhodli v tom, že profesionálnemu športu bude ale potrebné v ďalších rokoch venovať viac pozornosti a financií.

Asi deväťdesiatka kultúrnych skupín a ustanovizní si rozdelí 30 600 euro, pričom väčšine putuje dotácia pohybujúca sa medzi 100 a 1 000 eurami. Ani Komárňanské dni sa ale nevyhli finančným škrtom – tie tohtoročné budú naše mesto stáť približne o 20 000 euro menej, ako tomu bolo pred rokom. Dôsledkom toho bude ale absencia pivného stanu pred športovou halou.

ZDROJ: bumm.sk

Vyjadrite svoj názor