Mesto 2015. 11. 09.

13. zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo v Komárne zasadalo 5. novembra 2015 po 13. krát.

Pozrite si úplný, nezostrihaný videozáznam z rokovania!
Nakoľko program zasadnutia poslanci nevyčerpali, zasadnutie bude pokračovať 12. novembra od 13:00 h.

Program zasadnutia a predostreté materiály nájdete TU.

-krá-