Mesto 2015. 04. 20.

7. zasadnutie MZ

Mestské zastupiteľstvo zasadalo 16. apríla 2015 po siedmy krát.
Poslanci sa okrem iných tém zaoberali prevádzkovým poriadkom viacúčelových športových ihrísk v Komárne, ďalej takzvaným sídliskovým programom, ktorý zastupiteľstvo veľkou väčšinou odsúhlasilo. Uzniesli sa aj na laureátovi ceny Pro Urbe, ktorým bude katolícka náboženská obec v Komárne. Nakoľko do večera sa poslancom nepodarilo prerokovať všetky body programu, pokračovať budú 23. apríla od 13.00.

Program zasadnutia nájdete TU.