Mesto 2020. 09. 18.

Mesto plánuje prestavbu Termálneho kúpaliska v Komárne

Zasadnutie mestského zastupiteľstva zo dňa 17. septembra 2020 prinieslo viaceré rozhodnutia. Medzi najvýznamnejšie patrí napríklad odsúhlasenie projektu na prestavbu Termálneho kúpaliska v Komárne.

Dôvodom prestavby primárne hlavnej budovy kúpaliska je zlý stav hlavnej budovy. „Na východnej strane budovy boli zistené statické poruchy nosnej konštrukcie, klesajúce nárožie. Strešná konštrukcia je v havarijnom stave – zateká, vo vnútorných miestnostiach tým spôsobuje upadajúcu omietku a pleseň. Vnútorné povrchy stien a dvere sú tiež zastaralé, pôvodné drevené výplne otvorov sú väčšinou úplne degradované. Rozvody vody a kanalizácie sú za hranicou životnosti,“ píše sa v dôvodovej dokumentácii.

Na stole sa už v minulosti objavilo viacero dokumentácií a projektov, ktoré sa nedotiahli do finálnej podoby. V roku 2013 sa napríklad hovorilo o veľkoprojekte za 19 miliónov eur. Nateraz si už všetci uvedomili, že takéto množstvo financií nie je možné zohnať.

V príspevku pre Delta povedal primátor mesta Béla Keszegh, že rekonštrukcia budovy by mohla vyjsť na 3,5 až 4 milióny eur. Poschodie budovy chcú ponechať, nakoľko by slúžilo na wellnes procedúry ako masáž, manikúra, pedikúra a podobne.

Plán A pre prestavbu Termálneho kúpaliska v Komárne

Predbežné plány a projekty predstavujú budúce kúpalisko ako moderné miesto pre oddych a rekreáciu. Návrhy z januára 2020 prinášajú plány A a B, ktoré spájajú pôvodné prvky s modernou architektúrou. Takto prerobená budova bude môcť prijať aj počas zimnej sezóny až 280 návštevníkov.

Plán B pre prestavbu Termálneho kúpaliska v Komárne

Podrobnejšie informácie ohľadom financií sa prinesú po vyhotovení dôkladnej dokumentácie a plánov pre prestavbu.

Zdroje: deltakn.sk, architektonická štúdia pre prestavbu Termálneho kúpaliska v Komárne, Zasadnutie mestského zastupiteľstva zo dňa 17.9. 2020