Značka: zasadnutie MZ

Mesto
Spoločné slávnostné zasadnutie MZ
Mesto
25. Komárňanské dni – Spoločné zasadnutie MZ
Mesto
18. zasadnutie MZ
Mesto
11. zasadnutie MZ
Mesto
9. zasadnutie MZ – KOMVaK
Mesto
7. zasadnutie MZ
Mesto
6. zasadnutie MZ
Mesto
4. zasadnutie MZ – rozpočet